Kopen bij een EMCI-jachtmakelaar / Wat is het EMCI Register?

European Maritime Certification Institute (EMCI) is een onafhankelijke certificeringsorganisatie en beheert EMCI Register. EMCI Register is een internationaal kwaliteitsregister voor de maritieme sector, inclusief watersport. EMCI Register certificeert bedrijven en personen (maritieme arbiters, experts, havenmeesters, makelaars, mediators en taxateurs).

Aangewezen Notified Body RCD/53/2013/EU
EMCI Register is onderdeel van de non-profit stichting DMI-EMCI. De stichting DMI-EMCI is ondermeer door de Minister van Infrastrucuur & Waterstaat aangewezen als Notified Body voor de Europese Richtlijn RCD/53/2013/EU (CE-pleziervaartuigen) en geregistreerd onder NANDO-nummer 2832.

Gegarandeerde kwaliteit via toetsing en reglementen
De door EMCI Register gecertificeerde maritieme professionals worden grondig getoetst, zowel bij de 1e aanmelding (toelatingsaudit) als periodiek (hercertificeringsaudit). Bij de toetsing wordt vastgesteld of wordt voldaan aan de vereisten m.b.t. kennis, vaardigheden, ervaring, integriteit en (bedrijfs) processen/procedures.

Alle door EMCI certificaathouders zijn verplicht zich te houden aan de reglementen. Ondermeer de volgende reglementen zijn van toepassing:

  • Gedragsregels
  • Proces- en procedure vereisten
  • CPD (Continuing Professional Development)
  • Klachten tegen of tussen certificaathouders
  • Gebruik beeld- (logo’s) en woordmerken

Certificaathouders zijn hierop aanspreekbaar. Op basis van vastgestelde afwijkingen kunnen nadere voorwaarden aan de certificering worden gesteld. Ook kan de certificering worden geschorst of ontnomen (royement).

Certificering
EMCI persoonsgebonden certificering wordt uitgevoerd tegen de uitgangspunten van de internationale ISO 17024 norm.

EMCI bedrijfscertificering kent als basis de EMCI Register proces- en procedure vereisten en kan worden uitgebreid met een verificatieverklaring tegen de uitgangspunten van ISO 9001.

Openbaar register
Op de website www.emci-register.com staat het openbare register met daarin de profielen van alle certificaathouders. Per profiel kan worden ingezien welke certificaten de persoon en het bedrijf hebben en is o.a. zichtbaar:

  • Ingangs- en afloopdatum
  • Hoofd- en subscopes, subtypes en specialisaties

Zekerheid voor watersporters
Zaken doen met een EMCI gecertificeerde arbiter, expert, havenmeester, makelaar, mediator of taxateur biedt u als watersporter zekerheid. Deze professionals weten de weg in binnen en buitenland, maken deel uit van een internationaal netwerk en kunnen u 24/7 waar ook ter wereld van dienst zijn.

Kopen, verkopen en keuren zijn complexe aangelegenheden waaraan belangrijke financiële en juridische aspecten kleven. Deze gecertificeerde (jacht)makelaars, expert en taxateurs kunnen u ontzorgen.

Ontstaat onverhoopt een geschil of conflict? De EMCI professionals kunnen u van dienst zijn met deskundigenonderzoek of de kwestie afhandelen via arbitrage of mediation.

Deze tekst is geschreven door EMCI. Leest u meer over een boot kopen bij een EMCI register-jachtmakelaar of keuren bij een EMCI register-expert op www.emci-register.com.