Kopen bij een EMCI-jachtmakelaar

European Maritime Certification Institute (EMCI Register) is een onafhankelijke certificeringsorganisatie met de focus op de watersportsector. EMCI registreert en certificeert jacht- & scheepsmakelaars, experts pleziervaartuigen, havenmeesters en maritieme arbiters & mediators. De EMCI registratie en certificering is gebaseerd op de internationale ISO 17024 norm.

Alle EMCI certificaathouders:
• Hebben een professionele beroepsopleiding gevolgd
• Zijn verplicht een theorie- en praktijkexamen af teEMCI leggen (*)
• Worden getoetst op ervaring
• Zijn verplicht om jaarlijks hun kennis en vaardigheden bij te houden
• Houden zich aan de gedragsregels en procedure vereisten
• Vallen onder de werking van gedegen klacht- & tuchtrecht
• Zijn verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben (*)

(*) praktijkexamen en beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt alleen voor de full certified certificaathouders.

Binnen EMCI stelt de waarborgcommissie de registratie- en certificeringscriteria vast. De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en pleziervaartuigen (NBMS) is voorzitter van de waarborgcommissie. In Nederland stemt de NBMS haar inbreng af met de HISWA bedrijfsgroep jachtmakelaars zodat alle Nederlandse sectorale organisaties zijn betrokken bij de EMCI registratie en certificering.

EMCI maakt afspraken met opleiders over het aanbieden en uitvoeren van de beroepsopleidingen. Opleidingen zijn beschikbaar als online zelfstudie, dagopleiding en ‘on the job’ (interne opleiding bij een jacht- of scheepsmakelaar onder toezicht van EMCI en NBMS). Kijk op onze website voor een overzicht van erkende opleidingen.

EMCI en NBMS organiseren tenminste 4x per kalenderjaar een bijeenkomst in het kader van de permanente opleiding. Op deze manier blijven certificaathouders op de hoogte van ontwikkelingen en wordt actief informatie uitgewisseld.

EMCI is ISO 9001:2008 gecertificeerd door Lloyds Register Nederland.

Zekerheid voor kopers en verkopers
Zaken doen met een geregistreerde en gecertificeerde makelaar, expert of havenmeester biedt u als koper en verkoper noodzakelijk zekerheid. Deze professionals weten de weg in binnen en buitenland, maken deel uit van een internationaal network en kunnen u 24/7 waar ook ter wereld van dienst zijn.

Kopen en verkopen is een complexe aangelegenheid waaraan belangrijke financiële en juridische aspecten kleven. Als iets wordt vergeten of niet goed wordt geregeld kan dat grote gevolgen hebben. Geregistreerde en gecertificeerde professionals weten de weg, doen hun werk integer en zijn, als er toch iets misgaat, aanspreekbaar.

Deze tekst is geschreven door EMCI. Leest u meer over een boot kopen bij een EMCI register-jachtmakelaar op www.emci-register.com

geef uw mening over onze website

versturen