Tip om bådssalg

Sådan fungerer markedet for brugte både

Sælg din båd hurtigt og til en god pris

Når det gælder antallet af solgte både, har markedet for brugte både været stabilt siden århundredeskiftet og er næppe blevet påvirket af den økonomiske udvikling. På efterspørgselspriserne har derimod svinget kraftigt. Holland har 200.000 til 250.000 både til en værdi af mere end 2.000 euro, hvoraf 10% er til salg på et tidspunkt, skønt ikke altid på Internettet. En lille andel sælges fra privat til privat, men 75 til 85% går via fagmanden mener YachtFocus. Især når værdien er lidt højere, kaldes hjælp ind. Denne artikel handler om påvirkninger på bådmarkedet og eksterne faktorer, der delvist bestemmer værdien af ​​din båd.

Faldende bådpriser: købere marked

Indtil 2006 steg priserne på større, brugte både lidt hvert år. En 20 år gammel båd kunne give så meget eller endda mere, end den ville have kostet nyt på det tidspunkt. Under den økonomiske krise fra 2008 til 2013 faldt brugte både markant i værdi med et gennemsnit på endda 40%, i det mindste i Holland, men måske mindre i andre lande. Det var et såkaldt ‘købers marked’; mange mennesker måtte slippe af med deres båd, og de få købere på det tidspunkt var nødt til at vælge og kunne byde lavt.

Især hollandske købere holdt sig udenfor, hvilket kun delvist blev kompenseret af en tilstrømning af forhandlerjægere fra de omkringliggende lande, hvor krisen ramte mindre hårdt. De pludselige prisnedskæringer var smertefulde for dem, der spekulerede i den stigning i værdi, som alle kunne regne med før. Men forhåbentlig er denne lidelse blevet optaget af nu. Det siger heller ikke noget om den forventede stigning i værdien, hvis du køber nye produkter nu.

Stabile eller svagt stigende bådpriser: sælgers marked

I 2013 bundede markedet ned, og priserne på brugte båd er stabiliseret siden da. Dette med undtagelse af hovedsageligt mindre, mindre behagelige kabinebåde med forældet design og for sent eller tidskrævende vedligeholdelse, som stadig er vanskelige at handle.

Siden 2018 viser den anmodede pris endda en opadgående tendens for unge (fra efter 2008 ), velholdte brugte både. Disse bliver nu simpelthen knap i Holland. På den ene side skyldes dette, at færre både er produceret siden krisens udbrud. De leverede antal stiger nu lidt og endnu mere hvert år, men ingen i bådbranchen forventer, at det nogensinde vil være så sprudlende, som det var før 2008. På den anden side skyldes knaphed, at udenlandske købere kommer til Holland med en præference for bedre kvalitet og derfor yngre konstruktionsår. De græsser stadig på det hollandske marked i stort antal. I mellemtiden er den hollandske køber også tilbage på markedet, nu hvor økonomien går godt.

Det er blevet et ‘sælgermarked’, hvor entusiasten skal reagere hurtigt, når en ung model af hans yndlingsmodel kommer på markedet.

Bådens alder og værdi

Det er tydeligt, at der er en skillelinje mellem både og yachter, der blev leveret før krisen og forsyningen, der har været i drift siden 2008. Yachtbyggeri i det midterste segment (10 til 24 meter) har det nu godt, især de værfter, der er innovative med hensyn til materialer, teknologi og design. Imidlertid er der stadig færre med at blive bygget end før krisen, fordi unge mennesker sparer mindre og låntagning er blevet vanskeligere. Dette medfører knaphed på yachter fra de seneste år, hvor hovedet er slået fra, den mest efterspurgte kategori på brugte marked. Priserne er stabile eller stiger lidt. Enhver, der køber en nybygget yacht fra et værft, der annoncerer på YachtFocus.com, vil kun opleve mindre afskrivninger.

Både fra inden 2008 er på den anden side rigelige og overkommelige. Bådpriserne i Holland er faldet 40% i løbet af krisen, og at værditabet aldrig er blevet vendt. Prisfaldet var større for tidsbaseret design, dårlig vedligeholdelse, vedligeholdelsesfølsomme byggematerialer og lav komfort.

Velholdte, større, ældre både af kvalitetsmærker viser sig nu at være meget stabile i værdi. Faldet er bemærkelsesværdigt for luksus, større yachter lavet af polyester eller velbevaret stål, uanset alder. Der er endda en lille genoplivning i smukke, klassiske skrogformer, der er værd at genmontere.

Under alle omstændigheder skal en båd altid ses som en investering i fornøjelsen ved at sejle og eje, ikke som en investering. Hvert år skal du afskrive noget fra dets værdi.

Størrelsen på bådene, der tilbydes

Der er ikke flere brugte både til salg end før. Tværtimod, fordi omkring 30% til 40% af tilbudene i Holland i mange år blev solgt i udlandet. Nogle hollandske yachtmæglere sælger så godt, at de har svært ved at holde deres salgsportefølje på rette spor.
I mellemtiden er marinaerne stadig fulde af både fra ejere, der sejler mindre og mindre, og som er passeret 60 år. Selv på smukke dage er marinaer fulde af ‘død’ kapital. Du kan antage, at disse både kommer på markedet inden for en overskuelig fremtid. Der er titusinder af yachter i det midterste og højere prissegment, der bliver nødt til at finde vej til køberen i det kommende årti. Markedet vil ikke tørre op.

Ændret efterspørgsel efter både

Dette er tendenser, når man husker, at der altid er undtagelser. For hver båd er en køber, siger de i yachtmægleriet.

  • For det første ønsker købere færre vedligeholdelsesarbejder og gå af land uden problemer. Vedligeholdelsesfri er den nye standard.
  • For det andet er design blevet vigtigere; folk kan godt lide at udvise god smag og særlige, tidsbundne både er mindre ønskelige. Der er en genoplivning af elegant, retro design. Elegant, moderne design med lette bådmaterialer (både i farve og vægt) er også populært.
  • Den tredje tendens er, at entusiaster forbliver mere ved kajpladsen end at sejle, så komfort er blevet vigtig; næppe nogen vil have ‘camping om bord’, men snarere bekvemmeligheden ved at have hjem med lange senge, varme, en fuldt udbygget byg og komfortable siddepladser indvendigt og ude.
  • Den fjerde relaterede tendens er at sejle kortere. Både til dags rekreation såsom sloops, bud , RIBs og daysailers er populære og meget efterspurgte.

Hvis din båd tilfredsstiller så mange af ovennævnte tilstande som muligt, bidrager dette naturligvis til populariteten på markedet.

Hvad der virkelig holder efterspørgslen i gang er købere fra udlandet og især lande med lidt egen bådforsyning, og hvor økonomien blomstrer og vandsport vokser. Disse udlændinge – hjulpet af Internettet, den europæiske fælles valuta og ensartede reguleringer – er mere end glade for at købe deres båd i Holland. Hollandske både er efterspurgt på grund af prisfaldet, vores ry for god vedligeholdelse og vores anvendelse på ferskvand og vinteroplagring i land. Det er ikke længere bare tyskere, men også for eksempel franskere, polakker, australiere og russere, der har opdaget dette land. Hollandske både er billigere og godt vedligeholdt, og det tiltrækker internationale købere. Derfor er YachtFocus.com blevet optimeret som et websted for internationale bådkøbere.

Yachtmæglere, bådmæglere og bådgrossister: hvordan de tænker og handler

Du kan sælge din båd til eller gennem et firma eller direkte dig selv til den næste entusiast. At sælge din båd til et selskab er næsten udelukkende muligt i bytte for køb af en ny båd, især hvis det er et nybygget skibsværft eller forhandler. En vis forståelse af, at du ikke får hovedprisen fra værftet, er på plads på trods af dit køb af en ny båd, fordi værftet med overtagelsen af ​​din båd også påtager sig en bestandsrisiko og garantiforpligtelse.

Der er næppe nogen handelsselskaber i brugte både, undtagen måske for billigere både til et par tusinde euro. Værdien er vanskelig at estimere (tænk på de mange mærker, modeller og modeller, store forskelle i brugsbetingelser og ukendt skade og vedligeholdelseshistorie), som deres risiko er stor med. Derudover er både relativt forældede, men optager en stor mængde kapital. Den erhvervsdrivende som virksomhed har også en garantiforpligtelse i det mindste i EU, mens hans – nogle gange årtier gamle – merchandise er fuld af ting, der kan gå i stykker.

Ved at omgå garantien er der private købere, der videresælger på personlig basis via yachtmæglere. Private sælgere er ikke ansvarlige for garantien. Nogle yachtmæglere kan sætte dig i kontakt med dem, hvis du har travlt med at sælge, men vær forberedt på, at han skal have en margin og tilbyde lav.
Der er masser af mæglere, dvs. yachtmæglere eller bådmæglere spredt over Holland, ikke mindre end 500 virksomheder fra meget lille til stor. Den bedre yachtmægler annoncerer på dette site YachtFocus.com. Titlerne yachtmægler og yachtmægler kan indløses. Tidligere var kun mægleren certificeret eller svoret ind, men i årtier har det været et liberalt erhverv. Deres funktion er uundværlig, de holder markedet i gang. De er i forvejen i stand til at rådgive om den faktiske værdi af dit skib. De er ikke hindret af sentimentale overvejelser, der heller ikke er bekymrende for den potentielle køber. De håndterer visninger og beskytter dig mod negative kommentarer og nonsens-tilbud. Bud håndteres professionelt.

En mæglers båd er næsten pr. Definition konkurrencedygtig til at øge produktionen, og så kommer flere interesserede parter frem. Bådssælgere og bådkøbere drager fordel af den professionelle yachtmægler som formidler. Især nu, med så mange internationale købere med deres egen moral og vaner og med spørgsmål om for eksempel sletning af bookingen, bevis for ejerskab, moms, inspektion, eksport og transport, er det åbenlyst at engagere yachtmægleren. De ved også bedre, hvordan og hvor de kan annoncere for din båd.

Yachtmæglere fralægger købere og sælgere, en stor fordel, der kun fremgår i praksis. Selv hvis du er overbevist om, at du selv vil sælge din egen båd, bedes du indsende dine ønsker til en yachtmægler på forhånd uden nogen forpligtelse. Næsten alle velrenommerede yachtmæglere reklamerer på YachtFocus.com og i YachtFocus Magazine, hvor du finder deres navn opført.

Sælg dig selv

Hvis du sælger din egen båd uafhængigt til den næste ejer, er du lige velkommen på YachtFocus. Placer blot din annonce i YachtFocus Magazine plus 4 måneder online på YachtFocus.com. Annonceringsbeløbet på et par titusinder af euro synes meget, men husk, at vores rækkevidde er uovertruffen, og at vores websted tiltrækker hundretusinder af besøgende hver måned. Om du sælger så hurtigt som den professionelle yachtmægler og også håndterer transaktionen er ikke garanteret. Du vil helt sikkert nå din målgruppe via YachtFocus.

Højden på din prisforlangende

Næsten hver ejer har en tendens til at overvurdere værdien af ​​sin yacht. Det er på grund af følelserne: alle disse vidunderlige minder om smukke somre. Du er måske chokeret over en sejlbedømmelse fra en yachtmægler, men det giver bestemt mening at bede ham eller hende om en prisanbefaling med nogle billeder i hånden.

Du kan også undersøge selv. En dejlig retningslinje er at søge på YachtFocus.com efter lignende mærker og modeller eller, hvis ikke det, både med samme længde og alder. Du står tilbage med en liste. Uanset tilstanden på din egen båd, er rådet at indstille din anmodede pris i bunden af ​​rækkevidden. Først da kommer folk for at se det, først derefter vil nogen blive forelsket, først da har du en chance for, at nogen byder.

Bedre at spørge lavt og derefter ikke give (for) meget rabat er vores presserende råd.

  • At spørge for meget betyder, at salgsprocessen tager lang tid. I mellemtiden driftsomkostninger til kaj, vedligeholdelse, forsikring og afskrivning senest.
  • Plus, en ubrugt båd forringes hurtigere i tilstand end en der bruges aktivt.
  • Det tredje problem er, at en lavere pris på et senere tidspunkt kan få potentielle købere, der følger båden, til at føle, at noget kan være galt.

Det er bedre at ramme målet på én gang, siger YachtFocus.

Konklusion

  1. Hvis du overvejer at sælge, skal du gøre det med det samme, fordi ventetiden ikke lønner sig.
  2. Udbud og efterspørgsel skifter, men vil sandsynligvis holde hinanden i balance i de kommende år, så længe internationale købere fortsætter med at vandre på markedet, og den europæiske økonomi går godt.
  3. Tal altid først med en yachtmægler.
  4. Hvis du sælger dig selv, skal du gøre det via YachtFocus Magazine og YachtFocus.com for at få det bedste resultat.
  5. For høj prispris får dig til at sidde unødigt længe med skibet.