Fries-Overijsselse innovatie maakt vervanging scheepsdiesel door elektromotor stukken eenvoudiger en aantrekkelijker

Overheden stimuleren het elektrisch varen door het verstrekken van subsidies tot wel 25% van de aanschafkosten van elektrische aandrijving voor een boot. Veel pleziervaarders willen de dieselmotor in hun sloep of jachtje wel vervangen door een elektromotor, maar de hoge installatiekosten, het grote ruimtebeslag en onzekerheden ten aanzien van de actieradius, weerhouden hen ervan overstag […]