Selles & van Dijk Experts verkrijgt voorlopige aanwijzing scheepsinspecties

Selles & van Dijk Experts heeft als Nederlands expertisebureau een ontvankelijkheidsverklaring van de Raad van Accreditatie ontvangen, volgens de ISO/IEC 17020 norm, met betrekking tot het uitvoeren van inspecties van binnenvaartschepen. Na een intensieve periode van 9 maanden om te kunnen voldoen aan de eisen heeft Selles & van Dijk Experts de voorlopige aanwijzing van ILT […]