Unigarant voornemens om expertise uit te besteden CED

Unigarant is van plan om de expertises die zij nu uitbesteedt aan haar dochterbedrijf Garantex per 1 januari 2015 onder te brengen bij CED. De medewerkers van Garantex gaan dan over naar CED. Unigarant gaat een team Expertise en Schadeherstel oprichten. Dit team zal onder meer als ketenregie-organisatie in de schadeketen optreden. Het voorgenomen besluit […]