20% Premieverlaging Scheepsrecht rechtsbijstand voor EOC leden

Goed nieuws voor de leden met een rechtsbijstandsverzekering Scheepsrecht Beroepsmatige Vaart en Particulier bij EOC (efm Oranje combinatie). De Scheepsrecht premie is vanaf 1 juli met 20% verlaagd. Dit is het eerste tastbare voordeel van de fusie tussen efm en oranje verzekeringen. Schaalvoordelen en onderlinge karakterNu de basis is gelegd, gaat EOC onderlinge schepenverzekering u.a. […]

Samengaan efm en Oranje tot EOC een feit

De Nederlandse Bank heeft haar goedkeuring verleend aan de fusie tussen scheepsverzekeraars efm en Oranje. Daarmee is de start van EOC (efm Oranje Combinatie) per 1 juli een feit. De twee onderlinge scheepsverzekeraars zijn door verscherpte regelgeving en de daardoor toenemende bedrijfskosten bij elkaar gekomen. Beide partijen menen dat een fusie de beste oplossing is […]

efm deelgenoten en Oranje leden stemmen in mei over fusievoorstel EOC

Nadat de aanwezigen tijdens de afgelopen ledenvergaderingen van efm en Oranje al hadden aangegeven dat de fusie op zo kort mogelijke termijn weer in stemming moest worden gebracht, is het bijna zover. Negen mei wordt gestemd over het aangepaste fusievoorstel tussen de twee onderlinge scheepsverzekeraars. De uitnodiging met daarbij het voorstel wordt medio april aan […]