Kaartenserie 1800 verschijnt niet of later: kaartcorrecties per kaartenset beschikbaar

De Dienst der Hydrografie heeft moeten besluiten om de belangrijke kaarten in de bekende 1800-serie helemaal niet of later dit jaar te laten verschijnen. Voor de kaart van de Noordzeekust (1801) staat een nieuwe versie gepland die van kracht wordt op 1 augustus. De kaarten 1811 en 1812 van de Waddenzee zullen later in het […]