Goereese sluis nu ook weer bij vloed open

Rijkswaterstaat heeft besloten dat de Goereese sluis met onmiddellijke ingang ook weer bij vloed open kan. Sinds eind mei was een aangepast schutregime van kracht. Dit was één van de maatregelen om de verzilting terug te dringen. Er mocht alleen bij eb worden geschut en zoveel mogelijk met volle kolken. Oorzaak daarvan was de verzilting […]