EYN: Nieuw financieringsmodel moet botenverkoop aanzwengelen

De verkoop van boten is de laatste jaren sterk teruggelopen. Wie zijn zeiljacht te koop zet, krijgt nauwelijks respons en is er een koper, dan krijgt die vaak definanciering niet rond omdat banken nauwelijks meer leningen verstrekken voor de aanschaf van een boot. Om de markt vlot te trekken, hebben jachtmakelaarsorganisatie European Yachting Network (EYN) […]