Samengaan efm en Oranje tot EOC een feit

De Nederlandse Bank heeft haar goedkeuring verleend aan de fusie tussen scheepsverzekeraars efm en Oranje. Daarmee is de start van EOC (efm Oranje Combinatie) per 1 juli een feit. De twee onderlinge scheepsverzekeraars zijn door verscherpte regelgeving en de daardoor toenemende bedrijfskosten bij elkaar gekomen. Beide partijen menen dat een fusie de beste oplossing is […]

Oranje en efm fuseren tot EOC

De vlaggen kunnen uit bij onderlinge scheepsverzekeraars efm en Oranje. De ledenvergaderingen van beide maatschappijen hebben op 9 mei hun goedkeuring gegeven aan de fusie van beide organisaties per 1 juli 2014 tot EOC (efm Oranje Combinatie) Onderlinge Schepenverzekering U.A. Directie en besturen van beide partijen zijn verheugd dat hun achterban heeft ingestemd met de fusie. […]

efm deelgenoten en Oranje leden stemmen in mei over fusievoorstel EOC

Nadat de aanwezigen tijdens de afgelopen ledenvergaderingen van efm en Oranje al hadden aangegeven dat de fusie op zo kort mogelijke termijn weer in stemming moest worden gebracht, is het bijna zover. Negen mei wordt gestemd over het aangepaste fusievoorstel tussen de twee onderlinge scheepsverzekeraars. De uitnodiging met daarbij het voorstel wordt medio april aan […]

efm onderlinge schepenverzekering verlaagt de premie

Deelgenoten van efm onderlinge schepenverzekering u.a. in Meppel ervaren voordeel van het onderling verzekeren. Doordat de maatschappijresultaten van het lopende boekjaar zeer gunstig zijn, krijgen zij niet alleen 5% voorschotpremie terug, maar wordt de premie in de beroepsvaart tevens structureel verlaagd met 5 tot 7,5%. Het positieve resultaat wordt enerzijds veroorzaakt doordat het aantal gemelde […]

efm wijst na onderzoek Waterkampioen op mogelijkheden tot polisherziening

Wat is de beste boot- of scheepsverzekering? De Waterkampioen vergeleek de verzekeringspolissen en premies van alle relevante bootverzekeraars. Ook efm schepenverzekeringen u.a. in Meppel  werd voor de eerste keer in de geschiedenis in het jaarlijkse onderzoek meegenomen. En wat bleek? efm scoort bovengemiddeld als het gaat om premiehoogte en polisvoorwaarden. Bootbezitters zijn dus volgens Johan van […]