Gecorrigeerde kaartensets 1800-serie

Evenals vorig jaar heeft de Dienst der Hydrografie nog steeds last van de bezuinigingen en opnieuw zullen niet alle 1800-kaarten tegelijkertijd worden uitgegeven in 2014. Bovendien zullen de 1801, 1805 en 1807 in 2014 niet vernieuwd worden. De Dienst der Hydrografie heeft ons het onderstaande overzicht van verschijningsdata verstrekt: Tweede kwartaal 2014:• 1811 Waddenzee westblad en aangrenzende […]

Kaartenserie 1800 verschijnt niet of later: kaartcorrecties per kaartenset beschikbaar

De Dienst der Hydrografie heeft moeten besluiten om de belangrijke kaarten in de bekende 1800-serie helemaal niet of later dit jaar te laten verschijnen. Voor de kaart van de Noordzeekust (1801) staat een nieuwe versie gepland die van kracht wordt op 1 augustus. De kaarten 1811 en 1812 van de Waddenzee zullen later in het […]