De MLS Fuel Purifier, de eenvoudigste oplossing voor een steeds groter wordend probleem

Brandstof voorschriften om schadelijke emissies te verkleinen en een groeiende vraag naar diesel heeft als resultaat dat meer en meer biodiesel zijn weg vind in het brandstof circuit. De toenemende gebruik van biodiesel heeft als gevolg een toenemende aantal problemen met watervervuiling in diesel. Vervuilde brandstof kan enorme schade veroorzaken aan diesel motoren. Speciaal die […]