Boot verkopen tips

Hoe de markt voor 2ehands boten in elkaar steekt

Snel en voor een goede prijs uw boot verkopen

Tips om uw boot te verkopen? Wij vertellen u graag dit zo snel en goed mogelijk te realiseren.
Uitgedrukt in aantallen verkochte boten is de markt voor tweedehands boten sinds de eeuwwisseling stabiel en nauwelijks beïnvloed door economische ontwikkelingen. De vraagprijzen daarentegen fluctueerden wel sterk. Nederland telt 200.000 tot 250.000 boten met een waarde van meer dan 2000 euro en daarvan is op enig moment 10% te koop, overigens niet altijd op internet. Een klein deel wordt van particulier aan particulier verkocht, maar 75 tot 85% gaat via de professional denkt YachtFocus. Vooral als de waarde wat hoger is, wordt er hulp ingeschakeld. Dit artikel gaat over invloeden op de botenmarkt en over externe factoren die mede de waarde van uw boot bepalen.

Dalende bootprijzen: kopersmarkt

Tot 2006 stegen de prijzen van grotere, tweedehands boten elk jaar een beetje. Een boot van 20 jaar oud kon evenveel of zelfs meer opbrengen dan hij destijds nieuw had gekost. Tijdens de economische crisis van 2008 tot 2013 daalden tweedehands boten aanzienlijk in waarde met gemiddeld zelfs 40%. Het was een zogeheten ‘kopersmarkt’; veel mensen moesten van hun boot af en de weinige kopers in die tijd hadden het voor het uitkiezen en konden laag bieden.

Vooral Nederlandse kopers hielden zich afzijdig, wat slechts ten dele gecompenseerd werd door een toestroom van koopjesjagers uit omringende landen waar de crisis minder hard toesloeg. De plotse prijsverlagingen waren pijnlijk voor wie speculeerde op de waardevermeerdering waar we voorheen op konden rekenen. Maar dat leed is inmiddels hopelijk verwerkt. Het zegt ook niets over het te verwachten waardeverloop als u nu nieuw koopt.

Stabiele of licht stijgende bootprijzen: verkopersmarkt

In 2013 bodemde de markt uit en sindsdien zijn de tweedehands bootprijzen gestabiliseerd. Dit met uitzondering van vooral kleinere, minder comfortabele kajuitboten met achterhaald design en achterstallig of tijdrovend onderhoud; die blijven moeilijk te slijten.

Sinds 2018 vertoont de vraagprijs zelfs een opgaande lijn voor wat betreft jonge (van ná 2008), goed onderhouden en werfgebouwde gebruikte boten. Deze worden nu ronduit schaars. Dat komt enerzijds doordat minder boten worden geproduceerd sinds het uitbreken van de crisis. De opgeleverde aantallen stijgen nu wel en zelfs elk jaar iets harder, maar niemand in de botenbranche verwacht dat het ooit weer hosanna wordt zoals vóór 2008. Anderzijds ontstaat schaarste door buitenlandse kopers met een voorkeur voor de betere kwaliteit en dus jongere bouwjaren. Zij grazen nog steeds in grote getale de Nederlandse markt af. De Nederlandse koper is ondertussen ook weer terug in de markt nu de economie goed draait.

Het is een ‘verkopersmarkt’ geworden waarin de liefhebber snel moet reageren als een jong exemplaar van zijn favoriete model op de markt komt.

Bootleeftijd en waarde

Tussen boten en jachten die vóór de crisis zijn geleverd en aanbod dat sinds 2008 in de vaart kwam, loopt een scheidslijn in de prijsontwikkeling, zo is duidelijk. Jachtbouwers in het middensegment (10 tot 24 meter) draaien inmiddels goed, vooral de werven die innoveren op zowel materiaal-, technisch- en vormgevingsgebied. Echter, er blijven er minder boten van stapel lopen dan vóór de crisis want jonge mensen sparen minder en lenen werd moeilijker. Dat veroorzaakt schaarste aan jachten van recente bouwjaren waar de kop af is, de meest gewilde categorie in de tweedehandsmarkt. De prijzen zijn stabiel of lopen iets op. Wie nu een nieuwbouwjacht koopt van een werf die op YachtFocus.com adverteert, zal slechts geringe waardevermindering ondervinden.

Boten van vóór 2008 daarentegen zijn er in overvloed en ze zijn alleszins betaalbaar. De vraagprijzen zijn tijdens de crisis 40% gedaald en dat waardeverlies is nooit ongedaan gemaakt. De prijsdaling was groter in geval van tijdgebonden vormgeving, gebrekkig onderhoud, onderhoudsgevoelige bouwmaterialen en gering comfort.

Goed onderhouden, grotere, oudere boten van kwaliteitsmerken blijken nu wel zeer waardevast. De daling valt mee voor luxe, grotere jachten van polyester of van goed geconserveerd staal, ongeacht de leeftijd. Er is zelfs een kleine opleving in mooie, klassieke rompvormen die de moeite van het refitten waard blijken.

Hoe dan ook, een boot moet men altijd zien als een investering in het plezier van varen en bezitten, niet als belegging. Elk jaar moet u iets afschrijven van de waarde.

De omvang van het bootaanbod

Er zijn niet méér gebruikte boten te koop dan vroeger. Integendeel, want jarenlang werd circa 30% tot 40% van het aanbod naar het buitenland verkocht en dat komt niet meer terug. Sommige jachtmakelaars verkopen zo goed dat ze moeite krijgen hun verkoopportefeuille op pijl te houden.

Ondertussen liggen de havens nog vol met boten van eigenaren die steeds minder varen en die de 60 gepasseerd zijn. Zelfs op prachtige vaardagen liggen havens vol met ‘dood’ kapitaal. U mag aannemen dat deze boten binnen afzienbare tijd op de markt komen. Het gaat om tienduizenden jachten in het midden- en het hogere prijssegment die komend decennium een weg naar de koper moeten vinden. Opdrogen zal de markt niet.

Veranderende vraag naar boten

Dit zijn de tendensen, waarbij u moet bedenken dat er altijd uitzonderingen zijn. Voor elke boot is een koper, zegt men in de jachtmakelaardij.

 • In de eerste plaats willen kopers minder klussen en probleemloos van wal steken. Onderhoudsvrij is de nieuwe norm.
 • Ten tweede is vormgeving belangrijker geworden; men toont graag goede smaak en eigenaardige, tijdgebonden boten zijn minder gewenst. Er is een revival van elegante, retro-vormgeving. Ook strak, modern design met lichte bootmaterialen (zowel qua kleur als gewicht) is populair.
 • De derde tendens is dat liefhebbers meer stilliggen dan varen en dus is het comfort belangrijk geworden; vrijwel niemand wil ‘kamperen aan boord’, maar liefst het gemak van thuis met lange bedden, verwarming, een volwaardige kombuis en prettige zitplaatsen binnen en buiten.
 • De vierde, hiermee samenhangende tendens is dat korter gevaren wordt. Boten voor dagrecreatie zoals sloepen, tenders, RIBs en daysailers zijn gewild en worden volop gevraagd.

Voldoet uw boot aan zoveel mogelijk van bovenstaande modes, dan draagt dat vanzelfsprekend bij aan de gewildheid op de markt.

Wat de vraag echt op pijl houdt, zijn kopers uit het buitenland en dan vooral landen met nog weinig eigen bootaanbod en waar de economie goed draait en de watersport groeit. Buitenlanders – geholpen door het internet, de Europese eenheidsmunt en de uniforme regelgeving – kopen maar wat graag hun boot in Nederland. Nederlandse boten zijn gewild door de doorgeslagen prijsdaling, onze reputatie van goed onderhoud en door gebruik op zoet water en winterstalling op de wal. Het zijn niet meer alleen Duitsers, maar bijvoorbeeld ook Fransen, Polen, Australiërs en Russen die ons land ontdekt hebben. Onze Nederlandse boten zijn goedkoper en prima onderhouden en dat trekt de buitenlandse kopers. Daarom is YachtFocus.com als website geoptimaliseerd voor internationale bootkopers.

Jachtmakelaars, bootbemiddelaars en boothandelaren: hoe zij denken en doen

U kunt uw boot verkopen aan of via een bedrijf of rechtstreeks zelf aan de volgende liefhebber. Uw boot verkopen aan een bedrijf lukt bijna uitsluitend in ruil voor aanschaf van een nieuw exemplaar, zeker als dat een werf of dealer van nieuwbouw is. Enig begrip dat u niet de hoofdprijs krijgt van de werf is op z’n plaats, ondanks uw afname van een nieuwe boot, want met de overname van uw boot, neemt de werf ook een voorraadrisico en garantieplicht op zich.

Handelsondernemingen in tweedehands boten zijn er nauwelijks, behoudens wellicht bij goedkopere boten van enkele duizenden euro’s. De waarde is moeilijk te schatten (denk aan de vele merken, modellen en uitvoeringen, grote verschillen in gebruiksomstandigheden en onbekende schade- en onderhoudsgeschiedenis), waarmee hun risico groot is. Daarbij zijn boten relatief incourant maar leggen ze wel een groot kapitaalbeslag. De handelaar als bedrijf ook nog eens garantieplichtig, terwijl zijn – soms tientallen jaren oude – handelswaar bomvol spullen zit die kapot kunnen gaan.

De garantie omzeilend, zijn er wel particuliere opkopers die op persoonlijke titel doorverkopen via jachtmakelaars. Particuliere verkopers zijn niet garantieplichtig. Sommige jachtmakelaars kunnen u met hen in contact brengen als u haast hebt met de verkoop maar wees voorbereid dat hij een marge moet hebben en laag biedt.

Bemiddelaars oftewel jachtmakelaars zijn er volop, over Nederland verspreid maar liefst zo’n 500 bedrijven van heel klein tot groot. De betere jachtmakelaar adverteert op deze botensite YachtFocus.com. De benamingen jachtmakelaardij en jachtbemiddeling zijn inwisselbaar. Vroeger was alleen de makelaar gecertificeerd of beëdigd maar al tientallen jaren is het een vrij beroep. Hun functie is onmisbaar, zij houden de markt op gang. Zij zijn bij uitstek in staat om over de werkelijke waarde van uw schip te adviseren. Ze worden niet gehinderd door sentimentele overwegingen waar de potentiële koper ook geen boodschap aan heeft. Zij handelen bezichtigingen af en vrijwaren u van negatieve commentaren en onzinbiedingen. Een bod wordt professioneel behandeld.

Een boot van een makelaar is bijna per definitie scherp geprijsd om de doorloopsnelheid te bevorderen en dus komen daar meer geïnteresseerden op af. Bootverkopers én bootkopers zijn gebaat bij de professional als tussenpersoon. Zeker nu, met zoveel buitenlandse kopers met eigen zeden en gewoontes en met vragen over bijvoorbeeld het schrappen van de teboekstelling, het eigendomsbewijs, de BTW, de keuring, de export en het transport, ligt het inschakelen van de jachtmakelaar voor de hand. Ze weten ook beter hoe en waar ze uw boot moeten adverteren.

Jachtmakelaars ontzorgen kopers en verkopers, een groot voordeel dat pas in de praktijk blijkt. Ook al bent u overtuigd zelf uw eigen boot te willen verkopen, leg uw wensen dan alsnog vooraf vrijblijvend voor aan een jachtmakelaar. Vrijwel alle jachtmakelaars van naam adverteren op de botensite YachtFocus.com en in YachtFocus Magazine, daar vindt u hun namen.

Zelf verkopen

Als u zelfstandig de eigen boot verkoopt bent u evenzeer welkom bij YachtFocus. Heel eenvoudig plaatst u uw advertentie in YachtFocus Magazine plus 4 maanden online op YachtFocus.com. Het advertentiebedrag van een paar tientjes lijkt heel wat, maar bedenk dat ons bereik zijns gelijke niet kent en dat onze site elke maand honderdduizenden bezoekers trekt. Of u zelf zo snel verkoopt als de professionele jachtmakelaar en de transactie even goed afhandelt, is niet gegarandeerd. Uw doelgroep bereikt u zeker via YachtFocus.

De hoogte van vraagprijs

Bijna elke eigenaar is geneigd de waarde van zijn jacht te hoog in te schatten. Dat komt door de emotie: al die mooie herinneringen aan prachtige zomers. Misschien schrikt u van het koele oordeel van een jachtmakelaar, maar het heeft zeker zin om met wat foto’s in de hand hem of haar om een prijsadvies te vragen.

Zelf kunt u ook op onderzoek uit. Een mooie richtlijn is zoeken op YachtFocus.com naar gelijke merken en modellen of bij gebrek daaraan boten van dezelfde lengte en leeftijd. U houdt een rijtje over. Ongeacht de staat van uw eigen boot is het advies om onderin de range te gaan zitten met uw eigen vraagprijs. Pas dan komen er mensen op af, pas dan wordt iemand verliefd, pas dan hebt u kans op een bod.

Beter laag vragen en vervolgens niet (teveel) teveel korting geven is ons dringende advies.

 • Te hoog vragen betekent dat het verkooptraject lang duurt. Ondertussen lopende kosten van ligplaats, onderhoud, verzekering en afschrijving door.
 • Plus, een ongebruikte boot gaat harder in conditie achteruit dan een waarmee actief omgegaan wordt.
 • Het derde probleem is dat een vraagprijsverlaging in een later stadium het gevoel bij potentiële kopers die de boot volgen het gevoel kan oproepen dat er wel eens iets mis zou kunnen zijn.

Beter in één keer raak gemikt, zegt YachtFocus.

Conclusie

 1. Wie erover denkt te verkopen kan dat beter meteen doen want wachten loont niet.
 2. Aanbod en vraag verschuiven maar houden elkaar komende jaren waarschijnlijk goed in evenwicht, zolang buitenlanders de markt blijven afstruinen en onze eigen economie goed draait.
 3. Praat altijd eerst met een jachtmakelaar.
 4. Verkoopt u toch zelf, doe dat dan via YachtFocus Magazine en YachtFocus.com voor het beste resultaat.
 5. Een te hoge vraagprijs maakt dat u onnodig lang met het schip blijft zitten.