Nieuwe koers voor CED: van schade naar waarde

CED presenteert een nieuwe koers. Een nieuw logo, een nieuwe website, maar vooral een nieuwe visie op de kern van het werk. “We beschermen en behouden wat voor mensen van waarde is. Of dat nu hun gezondheid is, hun bezittingen zijn of de vrijheid om te gaan of staan waar ze willen,” aldus CED.

Eén sterk CED-merk
CED heeft de afgelopen jaren de transformatie doorgemaakt van traditioneel expertisebureau naar een moderne, digitale waardespecialist. In de nieuwe koers staan geïntegreerde schadebehandeling en preventie centraal. Het nieuwe CED biedt in drie domeinen – ‘Property’, ‘Mobility’ en ‘Vitality’ – volledig geïntegreerd schademanagement: van preventie, noodhulpverlening en schademelding tot expertise en herstel. Dit alles vanuit één sterk merk: CED. Dat betekent dat de CED-labels MultiHerstel, EMN Mens, EMN Forensic en HDS Taxaties in het CED-merk zijn opgegaan.

Van schade- naar waardemanagement
Hans Coffeng, CEO CED: “Eindgebruikers denken niet in termen van schade. Die hebben iets waardevols, willen die waarde behouden. En áls er iets gebeurt willen ze dat het zo snel en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Dan draait het niet om de schade, maar om de manier waarop je waarde herstelt. Betrokken en met inlevingsvermogen. Daarom moeten we ons werk herdefiniëren: van schade-expert naar waardemanager.”

Technologie en menselijke expertise
CED heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in slimme technologie. Daardoor kunnen ze snel, efficiënt en met veel persoonlijke aandacht werken. Hans Coffeng: “Wat je wilt, is dat de overheersende emotie achteraf er één van opluchting is. Dat iemand op een feestje niet over zijn beschadigde keuken praat, maar over hoe goed en snel die weer in de oude staat is teruggebracht. Op die manier herstel je waarde niet alleen, je voegt in de beleving dan zelfs waarde toe.”

Van real-time naar pre-time
De volgende stap is om een actievere rol te gaan spelen bij het voorkomen van problemen en schades. “Technologie zoals Internet of Things, domotica en robotica maakt het mogelijk om met sensoren bijvoorbeeld locatie, beweging, vocht of temperatuur te monitoren én direct actie te ondernemen. Niet real-time, als het mis dreigt te gaan, maar pre-time, nog voordat een risico ontstaat. Op dat punt zien we een belangrijke rol voor CED als ‘waardemanager’. Immers, juist het voorkomen van schade leidt tot behoud van waarde van bezittingen, mobiliteit en vitaliteit.”

Meer informatie is te vinden op www.ced.group

terug