Hiswa-beurzen blijven twee aparte beurzen

Uit onderzoek onder exposanten, beursbezoekers en watersporters is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor de twee watersportbeurzen HISWA/RAI en HISWA te water. Organisatoren RAI Amsterdam en HMM Exhibitions BV hebben, op verzoek van de branche, zorgvuldig de haalbaarheid van één combinatie-evenement onderzocht.

Exposanten en bezoekers blijken enthousiast te zijn over een combi-evenement maar de meningen over de gewenste periode lopen echter te sterk uiteen. Een belangrijk deel van de exposanten heeft zo’n sterke voorkeur voor een bepaalde periode dat er geen gezamenlijk moment voor alle watersportsegmenten te vinden is. Dat rechtvaardigt de conclusie dat er in feite twee markten worden bediend.

De eerstvolgende HISWA te water vindt plaats van 1 tot en met 6 september 2015 in Amsterdam Marina en de HISWA/RAI is van 16 tot en met 20 maart 2016.

Scherpe tegenstelling in sector
Zowel het voorjaar als het najaar blijken voor grote groepen exposanten cruciaal te zijn in hun bedrijfsvoering. Ze geven aan niet te willen switchen van periode. Het vroege voorjaar is relevant voor een groot deel van de bedrijven die optimaal willen inspelen op de voorbereiding van het watersportseizoen. Bovendien moet een voorjaarsshow met een buitenkarakter in verband met de weersomstandigheden laat in het voorjaar plaatsvinden. Bezoekers geven aan dan al op het water te zitten. Fabrikanten en importeurs van zeil- en motorboten prefereren het najaar, zodat hun klanten voor het nieuwe vaarseizoen hun schip geleverd krijgen. Daarmee is het niet mogelijk een beursperiode te kiezen die recht doet aan de wensen van alle belanghebbenden. Het haalbaarheidsonderzoek heeft onderstreept dat zowel het voorjaar als het najaar een eigen doelgroep bedient, ook al is er voor een deel overlap in bezoekers en exposanten.

Vooruitblik
Het onderzoek heeft voor beide organisatoren veel nuttige informatie opgeleverd. Directeur HMM Exhibitions Paul Boomsma: ”We vinden het erg jammer dat het niet haalbaar blijkt. Maar het onderzoek heeft ons wel zicht gegeven in de drijfveren van zowel exposanten als bezoekers. Hierdoor kunnen we de markt beter bedienen en daarvan zullen onze toekomstige beurzen profiteren. Ook gaan wij bespreken of op bepaalde terreinen beter samengewerkt kan worden.” Directeur RAI Exhibitions Ids Boersma: ”Het vernieuwde concept van de voorjaarsbeurs zullen we met de opgedane kennis verder verbeteren en wellicht hebben we, door betere samenwerking meer mogelijkheden om het bezoekerspotentieel van beide beurzen te vergroten en daarmee deelname voor bedrijven aantrekkelijker te maken.”

terug