André Vink neemt afscheid van directeursfunctie HISWA Vereniging

Na ruim dertig jaar doet André Vink (63), directeur HISWA Vereniging, een stap terug. Geert Dijks (47) neemt zijn functie per 1 juni 2015 over. André Vink blijft verbonden aan HISWA Vereniging als bestuursadviseur strategie en externe betrekkingen.

Geert Dijks is 19 jaar in dienst van HISWA Vereniging, waarvan de laatste jaren als hoofd branchebelangen. Hij concentreerde zich binnen de vereniging de laatste periode op vernieuwing van de koers, de structuur en de bestuurlijke organisatie. Het fundament is daarvoor gelegd. Vanuit het startpunt “leden aan het roer”, is samen met de leden een nieuwe missie geformuleerd, de werkorganisatie hervormd en de bestuurlijke organisatie gemoderniseerd.

Slagvaardige brancheorganisatie
Peter Brussel, Algemeen Voorzitter HISWA Vereniging: “Als bestuur zijn we blij dat we binnen onze organisatie beschikken over een uitstekende opvolger voor André Vink. Geert Dijks heeft als architect en aanjager van het vernieuwingsproces bewezen de juiste kandidaat te zijn. We zijn André grote dank verschuldigd voor zijn enorme verdiensten voor HISWA en blij dat hij nog enkele jaren met zijn unieke ervaring en kennis aan HISWA Vereniging verbonden blijft. Er staat een slagvaardige brancheorganisatie die klaar is om de belangen te behartigen van watersportondernemers in een snel veranderende wereld. Ruim 50 ondernemers zijn nu bestuurlijk actief en er is een duidelijke focus waar HISWA voor staat.”

André Vink: “Nadat we een turbulente periode afsloten, vond ik het zelf tijd om plaats te maken. Met Geert aan het roer kan HISWA Vereniging met volle kracht vooruit. En doen waar HISWA goed in is. Belangen behartigen, verbinden van ondernemers en stakeholders in de watersport en het versterken van het HISWA-merk. Ik verheug me op mijn nieuwe rol voor de komende twee jaar.” André concentreert zich vanaf 1 juni op strategie en externe betrekkingen. Hij gaat zijn netwerk en expertise inzetten voor met name HISWA-leden in de jachtbouw en het maritieme cluster.

Geert Dijks heeft veel zin in de functie: “Met de veranderingen in de watersportmarkt zijn ook de verwachtingen van onze leden anders. HISWA Vereniging moet daar nog sneller op inspelen voor, door en samen met ondernemers. HISWA is dé autoriteit en hét topmerk in de watersport waar ik met veel passie de belangen voor veranker.”

terug