ADR Register inzake Wet Registermediator ingediend door Ard van der Steur

Op 8 december 2014 behandelt de 2e kamer de door VVD’er Ard van der Steur ingediende Wet Registermediator. ADR Register neemt nadrukkelijk afstand van deze wet. De wet voegt niets toe aan wat de private markt inmiddels heeft neergezet en is daarmee volstrekt overbodig.

Dit artikel is geschreven door ADR Register en hoeft niet noodzakelijkerwijze de mening van YachtFocus te vertegenwoordigen.

EMCI over de wet registermediator:
– Is een slechte oplossing voor een bovenal niet bestaand probleem;
– Verhoogt onnodig en ongewenst de beroepskosten voor mediators;
– Leidt tot onnodige bureaucratie en versnippering;
– Draagt niets bij aan de verbetering van kwaliteit van de mediator;
– Schaadt bestaande marktpartijen, zoals ADR Register, die al jaren voor het beroep mediator kwalitatief hoogwaardige registratie en/of certificeringsdiensten aanbieden;
– Verstoort de huidige vrije markt door ‘ uit de markt’ halen van de bestaande en door vele private partijen gebruikte titel ‘registermediator’;
– Regelt dat de overheid zelf markttaken gaat uitvoeren ten koste van bestaande (markt) partijen;
– Doet afbreuk aan het beginsel van een terugtredende overheid;
– Sluit niet aan op de aanstaande Europese richtlijnen rondom Alternative Dispute Resolution waaronder ook mediation.

Per 1 januari 2002 heeft de Nederlandse overheid, nota bene op voorspraak en initiatief van de VVD, de titelbescherming en beëdiging geschrapt uit het wetboek van koophandel. Hierna heeft de vrije markt, precies zoals werd beoogd, voor uiteenlopende beroepen kwaliteistsystemen ingesteld, zo ook voor de beroepsgroep mediators. Op de Nederlandse markt zijn meer private aanbieders van kwaliteitssystemen (keurmerken), zoals ADR Register, actief die ernstig zullen worden geschaad en benadeelt door deze wet.

De wet registermediator voegt niets toe ten opzichte van de huidige en bestaande keurmerken. Sterker zelfs: de wet is een simpele kopie van bestaande keurmerken en daarmee feitelijk een geplagieerd systeem. In de wet zijn de door het ADR Register in 2011 geïntroduceerde antecedenten- en ervaringstoets voor mediators als ‘vernieuwend’ opgenomen.

Initiatiefnemer Ard van der Steur heeft op geen enkele wijze aannemelijk kunnen maken waarom deze wet noodzakelijk is en welke toegevoegde waarde deze wet levert ten opzichte van de huidige situatie. Het vernietigende advies van de Raad van State is helder en terecht! Deze wet wordt dan ook niet gesteund door het volle beroepenveld.

De Nederlandse mediationmarkt wordt tot op heden in de verstikkende houdgreep gehouden door de Nederlandse overheid die het fel omstreden monopolie van het Nederlands Mediation Instituut (NMI, thans MfN) in stand houdt. Een monopolie op basis waarvan NMI (thans: MfN) mediators exclusieve toegang hebben tot rechtbanken en gefinancierde rechtsbijstand en niet NMI (MfN) mediators stelselmatig worden uit- en buitengesloten. Meerdere partijen hebben zich bij de Nederlandse overheid gemeld voor een erkenning of toelating met rechten zoals toegekend aan het NMI (MfN). Deze partijen, waaronder ADR Register, zijn allen stelselmatig buiten de deur gehouden.

Juist nu dit NMI (MfN) monopolie ondermeer op basis van mededingingswetten en regelgeving onhoudbaar is en de beroepsgroep mediators zeer succesvol zichzelf en de uiteenlopende mediationmethodieken in de markt aanbiedt, dreigt deze wet het vrije beroep van de markt te halen, het beroep en haar methodieken onnodig te juridiseren en als klap op de vuurpijl aan de huidige groep ‘monopolisten’ nog tal van ‘voordelen’ aan te bieden op basis van een overgangsregime. Onbegrijpelijk en niet aanvaardbaar, vindt EMCI.

ADR Register vindt het terecht en begrijpelijk dat de Nederlandse overheid voor mediations binnen het juridische domein inclusief de gefinancierde rechtsbijstand specifieke kwaliteitseisen stelt. Dit is binnen bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw en het onderwijs, feitelijk ook al zo ingericht en dus niet nieuw of afwijkend.

Alternatief
Het alternatief is eenvoudig, doeltreffend, feitelijk per direct uitvoerbaar en zonder (extra) kosten! ADR Register stelt voor:
– Stel via een Algemene Maatregel van Bestuur de specifieke kwaliteitscriteria vast;
– Laat de bestaande keurmerken, zoals ondermeer ADR Register, NMI (MfN) en IMI, de mediators toetsen op basis van deze criteria;
– Houd als overheid meta toezicht op deze keurmerken;
– Schrijf de getoetste en gekwalificeerde mediators in bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Immers: deze Raad beheert nu ook al het register van door de overheid toegelaten mediators.

Indien de overheid wenst dat de toegelaten mediators onder 1 systeem van klachtrecht vallen staat vast dat alle bestaande keurmerken, waaronder ADR Register, bereid zijn samen te werken en deze mediators onder 1 Nederlands klachtrechtsysteem te laten vallen.
Dit alternatief sluit de invoering van de beide andere voorgestelde mediationwetten, namelijk (1) de wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht en (2) de wet bevordering mediation in het bestuursrecht, niet uit. De invoering van deze beide wetten zijn bezien vanuit het overheidsbelang begrijpelijk. ADR Register onderschrijft dit uitgangspunt.

ADR Register, actief op de Nederlandse markt vanaf september 2011, heeft inmiddels bijna 4.000 personen gecertificeerd waarvan circa 500 in Nederland. ADR Register roept de 2e kamer op de Wet Registermediator af te wijzen en vraagt de 2e kamer te kiezen voor het alternatief zoals door het ADR Register voorgesteld.

Meer informatie over het ADR register is te verkrijgen via Robbert Tettelaar,info@adr-register.com

terug