Unigarant voornemens om expertise uit te besteden CED

Unigarant is van plan om de expertises die zij nu uitbesteedt aan haar dochterbedrijf Garantex per 1 januari 2015 onder te brengen bij CED. De medewerkers van Garantex gaan dan over naar CED. Unigarant gaat een team Expertise en Schadeherstel oprichten. Dit team zal onder meer als ketenregie-organisatie in de schadeketen optreden. Het voorgenomen besluit is aan de Ondernemingsraad van Unigarant voorgelegd.

Lidwien Suur, algemeen directeur van Unigarant: “Veranderende marktomstandigheden vragen om een herijking van de strategie van ons expertisebedrijf. De afgelopen maanden heeft Unigarant hier onderzoek naar gedaan. Mede dankzij de technologische ontwikkelingen is er een beweging gaande van fysieke naar systeem- en tele-expertises. Daarnaast zien we dat een aanzienlijk deel van onze verzekeringsproducten een seizoensgebonden piekbelasting kent. Hiervoor maakt Unigarant regelmatig gebruik van externe partijen, zoals CED. Door het bundelen van onze kennis met die van CED en het oprichten van een slagvaardig team Expertise en Schadeherstel nabij onze afdeling Schade, bereiken we naast een efficiencyslag ook een kwaliteitsslag voor onze klanten.”

Hans Coffeng, CEO van CED: “De expertise-activiteiten van Unigarant sluiten uitstekend aan op de bestaande expertisediensten van CED. Het besluit van Unigarant om met CED in zee te gaan zien we als een bevestiging van de trend dat steeds meer verzekeraars ervoor kiezen om expertisewerkzaamheden en schademanagement uit te besteden aan gespecialiseerde partijen. We zijn dan ook bijzonder blij met de komst van de medewerkers van Garantex.”

Voor meer informatie kijkt u op www.garantex.nl

terug