Samengaan efm en Oranje tot EOC een feit

De Nederlandse Bank heeft haar goedkeuring verleend aan de fusie tussen scheepsverzekeraars efm en Oranje. Daarmee is de start van EOC (efm Oranje Combinatie) per 1 juli een feit.

De twee onderlinge scheepsverzekeraars zijn door verscherpte regelgeving en de daardoor toenemende bedrijfskosten bij elkaar gekomen. Beide partijen menen dat een fusie de beste oplossing is om de goede voorwaarden, kostendekkende premies en zeggenschap middels de algemene ledenvergadering in de toekomst te kunnen garanderen en verder te verbeteren.

Geen winstoogmerk
Naast het kantoor in Meppel, heeft EOC ook een kantoor in Zwijndrecht om de leden en verzekerden optimaal van dienst te zijn. Bij EOC en haar dochterondernemingen werken circa vijfenzeventig mensen. EOC bestuurder Ton van Dongen benadrukt dat EOC echt van en voor de leden is. ‘Met uitzondering van de voordelen die de fusie oplevert, veranderen belangrijke zaken voor leden en verzekerden juist niet. Men houdt dezelfde aanspreekpunten als het gaat om schade, expertise en advisering. Veel leden hebben hierover vragen gesteld en vinden dat belangrijk. Als onderlinge hebben we geen winstoogmerk, maar een service-oogmerk’, verduidelijkt Van Dongen.’

Vernieuwde verzekeringsvoorwaarden
Volgens Van Dongen profiteren alle leden en verzekerden van de nieuwe verbeterde EOC verzekeringsvoorwaarden. ‘De nieuwe voorwaarden gelden per 1 juli 2014 en dan worden ook de nieuwe premies geïntroduceerd. Het merendeel van de leden en verzekerden kunnen een verlaging van de premie tegemoet zien. Naast nieuwe voorwaarden en lagere premies zullen er ook een aantal aanvullende dekkingen geïntroduceerd worden. Zo gaan de meeste leden in de beroepsvaart voortaan profiteren van de regeling exploitatie verlies. Deze aanvullende dekking keert tijdens de reparatieperiode na een gedekte schade een bedrag uit aan de ondernemer.

Nieuwe website en vlag
Vanaf 1 juli is de nieuwe website www.eoc.nl online. Op deze geheel vernieuwde website kunnen de bezoekers kennismaken met EOC en de voorwaarden inzien. Daarnaast worden preventietips en ander nieuws getoond.

Een nieuwe maatschappij vraagt ook om een nieuwe vlag. De nieuwe vlag is vorige week aan alle leden en verzekerden verzonden.

terug