Nederlandse Traditionele zeilschepen varen met de Berlijnse Muur naar Nederland

Deze zomer varen vijf traditionele zeilschepen met segmenten van de Berlijnse Muur van Berlijn naar Nederland om aandacht te vragen voor het groeiend aantal grensmuren wereldwijd. Op de heenreis gaan er 20.000 tulpenbollen mee als geschenk van de Nederlandse bloembollensector aan de stad Berlijn.

Zilveren jubileum val van de Berlijnse muur
De tocht staat in het teken van de vrede en vrijheid die de val van de muur Europa 25 jaar geleden bracht en is een ode aan dezelfde tocht die twee jaar daarvoor met ruim twintig traditionele zeilschepen werd ondernomen naar het 750-jarig Berlijn. Organisator Reid de Jong bracht toen de ambassadeurs van Oost- en West-Duitsland in Amsterdam voor het eerst bij elkaar en verkondigde dat de vrede in Europa aanstaande was. Wat volgde was een meeslepende reis dwars door de DDR, waarbij de Koude Oorlog zich onontkoombaar aan de Nederlandse schippers opdrong.

De Berlijnse muur als canvas
Terwijl op dit moment ruim tweehonderd delen van de Berlijnse muur in meer dan honderd landen op centrale locaties staan tentoongesteld, is het de eerste keer dat ‘die Mauer’ naar Nederland komt. Deze muurdelen worden beschilderd door Nederlandse kunstenaars, die het thema van vrede en vrijheid belichten. Op 9 november 2014, het 25-jarig jubileum van de val van de muur worden de muurdelen tentoongesteld op een nader te bepalen locatie. De reis wordt georganiseerd door Stichting Muurbrekers. De stichting stelt zich ten doel om ook de groei van het huidige aantal grensmuren, die wereldwijd grote impact hebben op de vrijheid van degenen die binnen- dan wel buitengesloten worden, onder de aandacht te brengen. De stichting is op zoek naar individuen, bedrijven en organisaties die zich tot dit doel voelen aangesproken en één of meerdere van deze kunstwerken van actuele wereldgeschiedenis op een passende bestemming in Nederland willen tentoonstellen.

www.wallbreakers.eu www.facebook.com/wallbreakers

terug