Hart van Lemmer informeert bezoekers van dorp

Lemmer is de poort tot Friesland. Watersporters passeren het dorp op weg naar de Friese Meren of het IJsselmeer. Velen blijven hier wat langer. De sfeer is goed. Lemmer heeft goede voorzieningen en er is veel te beleven. Op het digitale platform ‘Hart van Lemmer’ is nu makkelijk te vinden wanneer, wat en waar iets gebeurt. Het vermeldt alle activiteiten die het waard zijn om het dorp te bezoeken of er wat langer te blijven.

Agenda
‘Hart van Lemmer’ is een onafhankelijke koepel, die alle informatie aan elkaar knoopt. Op de website www.hartvanlemmer.nl staat een duidelijke jaarkalender. Bezoekers kunnen zo ruim van te voren bekijken of er iets in Lemmer gebeurt. Er is ook een Facebookpagina met elke vrijdag een weekagenda en wetenswaardigheden.

Gezamenlijk
‘Hart van Lemmer’ is een initiatief van inwoners die zich belangeloos inzetten voor de bundeling van krachten binnen het dorp. Voor die samenwerking is een klankbordgroep gevormd met vertegenwoordigers van de diverse Lemster belangengroepen. Gezamenlijk werken zij ideeën uit en bundelen ze acties. 

www.hartvanlemmer.nl

terug