Jacht Recycling officieel van start op JBN Next

Tijdens JBN next symposium, gehouden in de prachtige nautische zaal van het scheepvaart en transport college te Rotterdam heeft Jacht Recycling bv haar ideeën en visie op end of lifecycle (EOL) jachten kunnen ventileren. Dit was tevens de aftrap van deze nieuwe onderneming.

Jacht Recycling bv levert een belangrijke bijdrage aan de watersportindustrie. Na de opmars van de watersport in de ‘60 en 70’ jaren zijn er in Europa grote aantallen jachten op de markt gebracht. Deze jachten, van diverse materialen zijn inmiddels aan hun EOL gekomen. Helaas zijn jachten nooit ontworpen om ontmanteld en gerecycled te worden tot nieuwe grondstoffen. Resultaat hiervan is dat recyclen van EOL jachten geld kost en daar wil niemand voor opdraaien.

EOL jachten worden veelal achtergelaten in havens en overheidsvaarwegen. Het onder bestuursdwang onteigenen van deze jachten om ze vervolgens weer op een veiling te verkopen is geen oplossing. De EOL jachten blijven een negatief beeld geven aan de watersport en worden veelal na verloop van tijd weer opnieuw achtergelaten waardoor we in een vicieuze cirkel terecht komen. Dit moet doorbroken worden om imago- en milieuschade te beperken.

Volgens grove schattingen betreffen het momenteel in Nederland alleen al ca. 25.000 EOL pleziervaartuigen. Een aantal dat in de komende jaren naar verwachting alleen maar zal stijgen. Jacht Recycling bv heeft innovatieve oplossingen gevonden in bestaande industrieën en diensten.

www.jacht-recycling.com 

terug