Geen pauzes bij provinciale brug- en sluisbediening in vaarseizoen

De provincie Fryslân laat de twee pauzes in de bediening van de provinciale bruggen- en sluizen in het vaarseizoen vervallen. Het gaat zowel om de pauzes door de week als op zondagen. Sinds april zijn nu de pauzes bij alle provinciale en bij meerdere gemeentelijke bruggen en sluizen afgeschaft. Een overzicht hiervan staat op www.fryslan.nl/bedieningstijden. Deze informatie komt ook op de Watersport app te staan. Deze app biedt onder andere actuele informatie over brugtijden. De app is te downloaden via www.fryslan.nl/watersport.

Veilig en vlot
Sietske Poepjes, gedeputeerde Verkeer en Vervoer, licht toe: “Sûnder it skoft kin men sûnder needsaaklike ûnderbrekkings it Fryske wetter befarre. Mei dizze maatregel is der gjin ophoping fan wachtsjende skippen mear. Dit soarget foar in feilige en flugge trochstreaming by de brêgen en slûzen.”

Grenzeloos varen
Jannewietske de Vries, gedeputeerde Recreatie en Toerisme, sluit hierbij aan: “Fryslân is in wettersportprovinsje. It ôfskaffen fan it skoft ferheget it grinsleas fargenot. De Fryske rekreaasje en ekonomy is goed holpen mei dizze service.”

Bediening
Deze maatregel komt tot stand met inzet en medewerking van alle beheerders van bruggen en sluizen in Fryslân. Provincie en gemeenten zetten zich samen in om ook de pauzes bij de resterende gemeentelijke bruggen en sluizen nog dit vaarseizoen te laten vervallen. Het bedienend personeel staat positief tegenover de afschaffing van de pauzes. Pauzes brengen zij veelal door op de brug zelf. Van een grote verandering is geen sprake.

www.fryslan.nl

terug