Historisch DOV-jubileumboek nu online in te zien

Een historisch boek in een modern jasje: sinds deze week kan iedereen het DOV-jubileumboek ‘Het water dun’ digitaal doorbladeren. Dit boek uit 1985 geeft een unieke inkijk in de historie van scheepsverzekeringen in Nederland.

‘Het water dun’ schetst de ontwikkeling vanaf het begin van de 19e eeuw (DOV is opgericht in 1835), toen leden van ‘compacten’ (unies van beroepsschippers) elkaar hielpen in noodsituaties zoals totaalverlies. In geval van DOV was de hulp gelimiteerd tot een maximum van 1000 gulden. De inleg hiervoor bedroeg de somma van 5 gulden, plus een toeslag van 50 cent of één gulden vijftig voor een verre vaart.

De Onderlinge Vriendschap
DOV staat voor ‘De Onderlinge Vriendschap’ en dat is niet voor niets. Met de oprichting van DOV werd de wens van Groningse schippers vervuld om elkaar als goede vrienden te kunnen helpen. De beginjaren van DOV staan uitgebreid beschreven in ‘Het water dun’. Passages uit brieven en (on)officiële documenten, citaten en historische foto’s zorgen voor een bijzondere aanvulling op de feiten.

Met de tijd mee
In het jubileumboek is goed te zien hoe de scheepvaart in de loop der tijd veranderde en hoe DOV hierop inspeelde. Zo startte DOV al vroeg met het verzekeren van motorschepen en met het aanbieden van individuele verzekeringen. Ook de oorlogsjaren en de wederopbouw komen uitgebreid aan bod.

Meebladeren door 150 jaar historie
Het boek vertelt het verhaal van een ledenorganisatie die door de jaren heen uitgroeide tot een servicegerichte verzekeraar van pleziervaartuigen, woonschepen en woonarken. DOV verzekert schippers die vaak al tientallen jaren, van vader op zoon, het water dun varen.

Het historische jubileumboek is te lezen op www.dov-verzekeringen.nl.

terug