efm deelgenoten en Oranje leden stemmen in mei over fusievoorstel EOC

Nadat de aanwezigen tijdens de afgelopen ledenvergaderingen van efm en Oranje al hadden aangegeven dat de fusie op zo kort mogelijke termijn weer in stemming moest worden gebracht, is het bijna zover. Negen mei wordt gestemd over het aangepaste fusievoorstel tussen de twee onderlinge scheepsverzekeraars. De uitnodiging met daarbij het voorstel wordt medio april aan de leden en deelgenoten verzonden.

De voordelen
Oranje directeur Ton van Dongen meldt dat in de aankomende algemene ledenvergaderingen de leden en deelgenoten uitleg krijgen over alle voordelen die de fusie biedt. ‘Iedereen gaat profiteren van de nieuwe EOC verzekeringsvoorwaarden en het merendeel daar bovenop nog van een verlaging van de premie’, vertelt hij. ‘Naast deze materiële zaken gaan de leden ook voordeel ervaren van de extra service van EOC expertise met een perfecte landelijke spreiding van onze experts. Wij hebben samen alle technische kennis in huis om onze leden terzijde te staan’, zo meent Van Dongen. ‘Naast het kantoor in Meppel heeft EOC een vestiging in Zwijndrecht om de leden optimaal van dienst te zijn. Wanneer men instemt met de fusie, wordt vanaf 1 juli 2014 het EOC P&I risico bij de NNPC ondergebracht, wat voor de meeste leden nog een extra premievoordeel gaat opleveren.’

Completer fusievoorstel
Het is volgens Van Dongen een druk jaar geweest, waarin beide maatschappijen alles op alles hebben gezet om de fusie goed voor te bereiden. ‘Beoogde efm en Oranje leden van de Raad van Advies van EOC én de klankbordgroep van efm hebben onlangs de concept voorwaarden voor de beoogde fusiemaatschappij EOC besproken’, vertelt hij. ‘De leden hebben waardevolle input geleverd in het belang van alle verzekerden. Naast de nog betere voorwaarden en een concurrerende premie, wil EOC vooral een specialist zijn die haar leden centraal stelt.’

Aanvaring
Wat gebeurt er als er een aanvaring plaatsvindt tussen twee leden van EOC? Deze vraag leeft bij sommige leden en deelgenoten. Directeur Tom Boerema van efm: ‘Hier hebben beide maatschappijen afzonderlijk gelukkig al ervaring mee. Er zal bij een dergelijke aanvaring gehandeld worden alsof de schepen bij andere maatschappijen verzekerd zijn en de dossiers worden in principe op verschillende bureaus behandeld. Bij een onduidelijke schuldverdeling zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een bindend advies van een onafhankelijke advocaat of een advies van twee afzonderlijk aangestelde advocaten. In bepaalde gevallen kan een schikking worden getroffen die voor beide partijen gunstig is, maar altijd pas na akkoord van beide klanten. Als de belangen groot zijn en men niet tot elkaar komt, moet de rechtbank uitsluitsel bieden. EOC is er namelijk voor al haar leden, van groot tot klein.’

Raad van Advies
Na de fusie neemt een aantal scheepseigenaren uit de beroeps- en pleziervaart zitting in de Raad van Advies. Door deze Raad worden onder andere adviezen gegeven over premievoorstellen, aanpassingen van de voorwaarden en verkoop van dochterondernemingen, als dit aan de orde zou zijn. Van Dongen: ‘Onze leden zien het belang van een sterke onderlinge verzekeraar met een eigen expertiseafdeling absoluut in. Tijdens de bijeenkomsten met leden en deelgenoten blijkt dat iedereen belang heeft bij een onderlinge verzekering die hun belangen op lange termijn waarborgt. Dit is wat EOC de beroeps- en pleziervaart wil bieden. We vertrouwen er op dat we in mei een positieve uitslag gaan zien.’

terug