Twee nieuwe e‐boeken bij Watersportmedia: jong en oud beleven avontuur met de zeilboot

Watersportmedia presenteert twee nieuwe e‐boeken in het Zeiltheater op de Hiswa. Het lijkt er op dat verschillende generaties zeilers dit jaar het thema vormen. Een zeezeiler ‐ niet meer zo jong ‐ verruilt zijn toerjacht voor een kleine droogvallende boot en gaat, in het kielzog van Jan Wolkers en Godfried Bomans, een week naar een droogvallende zandplaat. Lars Bosma, in het begin van zijn e‐boek 14 jaar oud, beschrijft zijn ontwikkeling tot zeezeiler en neemt de lezer mee op avontuur op het IJsselmeer, het Wad en naar de Deense eilanden en de Zweedse kust.

Zeven dagen alleen op een zandplaat
Zoals Godfried Bomans en Jan Wolkers in 1971 op Rottumerplaat
Auteur: Jaap Kiers

Avontuur: Met een scheepje naar een eenzame zandplaat in de Waddenzee varen, droogvallen daar in totale afzondering zeven dagen blijven. Jaap Kiers speelde een week lang de hoofdrol in zijn eigen Robinson Crusoë‐film, een jongensdroom. Maar toch is deze held uit het beroemde boek van Daniel Defoe niet de belangrijkste inspiratiebron. Dat waren Godfried Bomans en Jan Wolkers, die in 1971 ook
precies zeven dagen in een tentje alleen op Rottumerplaat gebivakkeerd hebben. Elke dag werden zij geïnterviewd door de toen eveneens beroemde radiopresentator Willem Ruis. Prachtige radiouitzendingen waren dat; ‘realityradio’ voordat het woord bestond.

Hoe is het om zeven dagen helemaal alleen te zijn? Het is nu vast heel anders dan 40 jaar geleden. Wat moet je al die tijd op die plaat doen? Je rot vervelen? Wordt alleen‐zijn, zonder contact met anderen, niet snel eenzaamheid? Allemaal vragen. Voor antwoorden is er maar één oplossing: doen!

Jaap Kiers noteerde zijn belevenissen en vergeleek die met zijn illustere voorgangers. E‐boek met filmpjes van de ervaringen op het Wad, foto’s en kaartjes. En een terugblik op de ervaringen van Bomans en Wolkers.
Videolink: http://bit.ly/1gNYYzW
Prijs: € 9,95
Bestellen: www.watersportmedia.net

Van krantenjongen tot zeezeiler
Van Friesland naar Deense eilanden
Auteur: Lars Bosma

Lars Bosma was nog maar 14 jaar oud, maar barstte van de zeilambities. Hij zeilt in Friesland en heeft een ‘sluisverbod’, zijn ouders weten maar al te goed dat Lars op zoek is naar wijdere wateren. Het komt er toch van; het eerste jaar op het IJsselmeer. Het scheepje waar Lars mee zeilt is volgens vele zeilers veel te klein voor groot water; een wel 17 hele voeten lange Leisure. Zelden was een leercurve steiler, het vergaren van ervaringen veelzeggender en een zeiltoekomst alsmaar duidelijker.

Het jaar na de eerste IJsselmeertocht brengt Lars zijn Little Blue naar de Wadden. Voor het eerst droogvallen, varen op getij en solo op groot water. De groei van zeiljongen naar avontuurlijke schipper
krijgt vorm en daarmee groeien ook de ambities: Op eigen kiel naar Denemarken. Twee maanden solo, dat betekent iets voor een 17‐jarige zeiler. Niet alleen nautisch moeten hindernissen genomen worden, maar ook sociaal. Hoe red je je alleen in een vreemd land? Is solozeilen niet eigenlijk een eenzame bezigheid?

En waar vind je leeftijdsgenoten? Lars zeilt een rondje om de Deense eilanden en langs de Zweedse westkust. Voor zeilers met aanzienlijk grotere jachten en met veel meer ervaring al een lastig avontuur. Lars slaat zich moedig heen door tegenvallers, slecht weer, tegenwind en af en toe eenzaamheid. Maar nog veel belangrijker is het ongeremde genieten van de boot, vaarwateren en in havens en op
ankerplaatsen.

Videolink: http://bit.ly/1gmfQv1
Prijs: € 9,95
Bestellen: www.watersportmedia.net

terug