Gecorrigeerde kaartensets 1800-serie

Evenals vorig jaar heeft de Dienst der Hydrografie nog steeds last van de bezuinigingen en opnieuw zullen niet alle 1800-kaarten tegelijkertijd worden uitgegeven in 2014. Bovendien zullen de 1801, 1805 en 1807 in 2014 niet vernieuwd worden.

De Dienst der Hydrografie heeft ons het onderstaande overzicht van verschijningsdata verstrekt:

Tweede kwartaal 2014:
• 1811 Waddenzee westblad en aangrenzende Noordzeekust
• 1812  Waddenzee oostblad en aangrenzende Noordzeekust

Derde kwartaal 2014:
• 1803 Westerschelde
• 1810  IJsselmeer, Randmeren en Noordzeekanaal

Vierde kwartaal 2014:
• 1809  Nieuwe Waterweg, etc

De kaartensets:
• 1801 Noordzee (verschenen in 2013)
• 1805 Oosterschelde, Veerse Meer en Grevelingenmeer (verschenen in 2012)
• 1807 Zoommeer, Volkerak, Spui, Haringvliet, Hollandsch Diep (verschenen in 2012)
zullen dus ook in 2014 van kracht blijven.

Ook dit jaar zal Datema Amsterdam de 1800-serie-kaarten gecorrigeerd, op bestelling, aanbieden. De correcties zijn verwerkt tot en met week 4, 2014. Vanaf week 5, 2014 dient men dan weer zelf zorg te dragen voor het bijhouden van de wijzigingen. Uiteraard zijn alle kaartensets ook ongecorrigeerd leverbaar.

De prijs van de ongecorrigeerde kaartensets is € 29,45. De handmatig gecorrigeerde kaartensets kosten € 49,95 per set.

Alle 1800-kaarten, zowel gecorrigeerd als ongecorrigeerd, zijn te verkrijgen bij
Datema Amsterdam, Prins Hendrikkade 176/50, 1011 TC Amsterdam of
via de webshop: www.datema-amsterdam.nl. Bovendien kunt u tijdens de Hiswa 2014 de (gecorrigeerde) kaarten en het corrigeren zelf bekijken in het Winkelcentrum op standnr. 07.208. Natuurlijk kunt u daar ook antwoord op uw “correctie-vragen” krijgen.

terug