VDJS Praktijkdag vanuit Nijmegen van 14 september 2013

De mensen achter de voorlichtingscampagne Varen doe je samen! kregen enkele jaren geleden de signalen dat watersporters, naast al het digitale voorlichtingsmateriaal, ook graag eens onder ervaren begeleiding willen varen. Er zijn inmiddels diverse zogenaamde ‘VDJS Praktijkdagen’ georganiseerd vanuit Dordrecht, Amsterdam, Tiel, Lemmer en Harlingen.

Zaterdag 14 september verzamelden circa 40 watersporters zich bij de Verkeerspost van Rijkswaterstaat in Nijmegen. De dag werd – onder auspiciën van VDJS – georganiseerd door Onno Walda, vrijwilliger van het Watersportverbond. Nadat iedereen was ingescheept op ‘De Pannekoekenboot’ werden de trossen los gegooid en werd stuurboord uit koers gezet richting Nijmegen. Al snel werd overgestoken naar de recreatiegeul bij de pas ingevaren brug ‘De Oversteek’, genoemd naar de plaats waar in september 1944 de geallieerden de Waal over staken om de Betuwe te bevrijden, die ook wordt beschreven in de speciale folder ‘Samen door de bocht’ van Rijkswaterstaat.

Onderweg werden de deelnemers in groepen verdeeld. Een groep kreeg een presentatie met algemene informatie over veilig varen. Voor vele deelnemers gesneden koek, maar soms is het goed om bekende dingen op een andere manier te benaderen. De andere groep werd ook verdeeld. Zo werd de stuurhut bezocht voor een goed overzicht op de Waal, een drukke route voor de beroepsvaart. Kapitein Evert gaf een heldere uitleg hoe om te gaan met de vele beroepsvaart op de Waal. Op drukke dagen passeren hier wel 600 binnenvaartschepen. Doordat veel met het blauwe bord gevaren wordt (verzoek van beroepsvaart om stuurboord op stuurboord passeren) is het soms lastig. Door de stroming varen beroepsschepen soms 20 km/uur stroom mee. Dat gaat hard. Op de Waal, Rijn, Pannerdensch Kanaal en Lek moeten ook kleine schepen (jachten) reageren op het blauwe bord. Het blauwe bord is bedoeld voor alle vaarweggebruikers. Op de overige vaarwateren moet beroepsvaart ruimte overlaten voor jachten. Evert gaf aan dat jachtjes soms wel reageren en oversteken, maar dat het dan erg belangrijk is om voor het oversteken goed achterom te kijken. Het blauwe bord kan ook bedoeld zijn voor een achteropkomend beroepsschip.

Een groepje kreeg van John en Pim, verkeersleiders van Rijkswaterstaat uitleg over  de Waal, het blauwe bord en de recreatiegeulen in de bochten. Het laatste groepje ging in gesprek met Hedwig Derksen, schipperse en aanwezig namens Koninklijke Schuttevaer. Hedwig is zelf schipperse en vertelde het verhaal vanuit de stuurhut van de beroepsvaart.

Van verschillende invalshoeken kregen de deelnemende watersporters dus informatie over veilig varen, en dan vooral gericht op de combinatie beroeps- en recreatievaart en dan specifiek op de Waal. De conclusie was dat je hier niet zonder goede voorbereiding moet gaan varen en dat een marifoon hier onmisbaar is.

Na terugkomst bij de Verkeerspost werd deze onder leiding van Pim bezocht.  Pim vertelde een interessant verhaal over de rol en taak van Rijkswaterstaat (garanderen vlotte en veilige doorvaart) in Nederland, en dan vooral op de Waal. Daarna werd de operationele ruimte bezocht waar 4  verkeersleiders 24/7 het verkeer begeleiden. Een ervaring op zich.

VDJS gaat zeker door met het mogelijk maken van dergelijke praktijkdagen. In 2014 worden deze hopelijk ook georganiseerd op bijvoorbeeld het Amsterdam-Rijnkanaal, de Maas en de Westerschelde.

Meer informatie over veilig varen is te vinden op www.varendoejesamen.nl, op www.facebook.com/varendoejesamen en in de gratis varen doe je samen App, geschikt voor iPhone, iPad en Android.

terug