Samenwerking tussen Gate PR en MORE Marketing & PR voor marketingoplossingen in maritieme industrie

Gate PR en MORE Marketing & PR zijn een samenwerking aangegaan en bieden hiermee de maritieme industrie een totaalpakket aan marketing- en promotieoplossingen waarbij zij naar behoefte inzetbaar zijn, zowel in een adviserende, coördinerende en/of uitvoerende rol.

De unieke samenwerking tussen dit Engelstalige en Nederlandstalige bedrijf biedt maritieme bedrijven brede marketing- en pr-expertise. Daarnaast onderscheiden beide bedrijven zich door de diepgaande inhoudelijk vakkennis van de maritieme bedrijfstak, variërend van sales- en projectmanagement tot technische kennis. Door gebruik te maken van de diensten van Gate PR en More Marketing & PR hoeven ondernemingen zelf geen extra personeel aan te nemen of bestaande werknemers kostbare opleidingen te laten volgen, en kan men zich focussen op de corebusiness.

Gate PR, opgericht in 2011, wordt gerund door Sarah Flavell. Sarah, afkomstig uit Groot-Brittannië, woont sinds 5 jaar in Nederland en is sinds 12 jaar werkzaam in de superjacht- en plezierjachtindustrie. Sarah doet zaken met jachtwerven, managementbedrijven, eigenaren, ontwerpers, en installateurs van zowel nieuwe jachten als refitprojecten. Tijdens haar loopbaan heeft zij zich gericht op sales, marketing en business development. Gate PR levert een verscheidenheid aan diensten op het gebied van marketing en branding, productpresentatie, redactie- en vertaalservices.MORE Marketing & PR is in handen van Monique Caminada-Kolkman. Monique heeft een HTS bedrijfskunde opleiding en begon haar carrière in de maritieme industrie als internationaal jachtmakelaar. Daarna vervolgde zij haar loopbaan bij een toonaangevend toeleverancier van technische maritieme producten en bij een intermediair voor jachtfinancieringen. Bij beide bedrijven was zij werkzaam op het gebied van sales en marketing.

MORE Marketing & PR, opgericht in 2007, verleent marketing-, sales- en ondersteunende diensten en is gespecialiseerd in PR, het opstellen en implementeren van marketingplannen, evenementenorganisatie en direct-marketingcampagnes.

Voor meer informatie: www.gatepr.com en www.moremarketingandpr.nl

terug