Brandsma Vlet Club breidt uit

Het lidmaatschap van de Brandsma Vlet Club is sinds kort ook opengesteld voor andere schepen, die bij Brandsma-Jachten in Sneek zijn gebouwd. Het gaat om schepen van het type Luna, Noordzeekotter en Federick en mogelijk nog toekomstige typen. Over deze toelating is tijdens de voorjaarsvergadering door de leden beslist. Inmiddels zijn de eigenaren van 65 schepen lid van de vereniging.

Het bestuur organiseert jaarlijks een aanzienlijk aantal activiteiten voor haar leden:
– In begin van het jaar vindt er een technische cursus plaats, die zo mogelijk bij een leverancier of een fabrikant in huis gehouden wordt. Een cursus “motoronderhoud” en een cursus “elektriciteit aan boord” gingen inmiddels voor.
– De voorjaarsvergadering in april wordt op een locatie gehouden, die zowel per schip als over de weg bereikbaar is. Uitwisseling van informatie neemt in deze bijeenkomst een belangrijke plaats in. Dat kan gaan over reizen, techniek en andere interessante zaken. De dag kan vrijblijvend worden afgesloten met een gezamenlijk diner.
– Eén van de leden organiseert in mei een toertocht. Eerder werd de Willemsroute gevaren en dit jaar een Oosterscheldetocht.
Zo’n tocht is niet alleen een gezelligheidstocht, maar ook een leermoment voor leden die zo’n tocht een eerste keer niet alleen zouden maken. Volgend jaar wordt er gelonkt naar een Waddenzeetocht.
– De Brandsma Vlet Club woont elk jaar een nautisch evenement bij. Dit jaar worden de Almelose Havendagen door een aantal schepen bezocht.
– De najaarsvergadering in november wordt “aan land” gehouden. Deze bijeenkomst staat in het teken van de plannen van het activiteitenprogramma van het komende jaar en  wordt  gecombineerd  met een excursie of een lezing. Dit jaar is het een interessante excursie op een verkeerscentrum van Rijkswaterstaat.
De contributie bedraagt € 25,- en hierin is het clubblad begrepen, dat 2 maal per jaar verschijnt.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: secretaris@brandsmavletcub.nl

Meer informatie vindt u op: www.brandsmavletclub.nl

terug