Nieuwe alternatieve Staande-Mastroute dwars door Noord-Holland

Jeroen Rosier, uitgever watersport bij ANWB Media overhandigde vandaag aan mevrouw Anjo van de Ven, wethouder van de gemeente Alkmaar, het eerste exemplaar van de nieuwe ANWB Wateratlas Staande-Mastroute. Voor zeilers die regelmatig van Zuid- naar Noord-Nederland en vice versa willen is de ANWB Wateratlas ‘Staande-Mastroute’ een begrip. De route stelt zeilers in staat om met de mast omhoog de tocht te kunnen maken zonder de Noordzee over te hoeven. Een deel van de route loopt via het IJsselmeer. Op verzoek van veel gebruikers is er in de nieuwe uitgave een alternatief voor deze route bijgekomen, namelijk van het Noordzeekanaal door Noord-Holland naar Den Helder.

Als de weersomstandigheden op het Markermeer en IJsselmeer ongunstig zijn, dan biedt de route via Noord-Holland een veilig en verrassend alternatief. Voor zeilers die alleen maar deze Staande-Mastroute willen volgen heeft de atlas nog een groot voordeel. Het bespaart namelijk op een aanzienlijk aantal andere waterkaarten. Zolang men op de route blijft zijn er geen andere kaarten nodig. Verder zijn er in de atlas alle bedieningstijden van relevante bruggen en sluizen opgenomen, en informatie van de belangrijkste jachthavens die aan de route liggen. Dat maakt het gebruik van de atlas snel en efficiënt.
De nieuwe wateratlas Staande-Mastroute is ontwikkeld met ondersteuning van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

De nieuwe editie van de ANWB Wateratlas Staande-Mastroute kost €19,50 en is per direct verkrijbaar bij de ANWB en de meeste watersportwinkels.

www.anwb.nl

terug