Peter Hautekiet exposeert met thema ‘Boot’ bij GalleryMaritime

GalleryMaritime brengt in april 2013 het werk van een Vlaamse kunstenaar Peter Hautekiet die zich laat inspireren door de bootvorm. Fascinatie van Hautekiet is de boot in haar naakte vorm. Vanaf het moment dat hij zijn leven volledig aan de kunst wijdde, wordt zijn ‘drive’ bepaald door het bestuderen van de boot naar vorm en constructietechniek. Het begrip BOOT wordt daarbij door hem ontdaan van de functie. De kunst van Hautekiet ontstaat uit het geheel ontleden van het bootlichaam, zoals een chirurg dat doet, om vervolgens de ‘naakte waarheid’ in een nieuwe vorm weer te geven.

De bootvorm is een oude vorm, meteen herkenbaar en net als andere vormen met een binnen- en buitenkant. De binnenkant is een poging om te drijven; de buitenkant een worsteling met de materialen die voorhanden zijn.

De ‘vorm boot’ is een reeks van 3D werken waarin de vormen van boten worden verkend. Voor Peter Hautekiet is de vorm van de boot een thema geworden. Op het kruispunt van mythe, geschiedenis, materiaal en verhaal ontstaat een werk dat in de lijnen van een boot het kunstwerk aan het licht brengt en als kunstwerk laat bestaan.

En, het is een vormenreeks die begint in de prehistorie en eindigt in onze tijd. Het is evenwel geen historische reeks. De ‘vorm boot’ is veel meer een spel met markante momenten, waarvan een aantal zich misschien voor altijd zal herhalen.

Hoe dan ook, altijd ontstaat aan de binnenkant van de vorm een ritmisch patroon met dwars geplaatste ondersteuningen, de Spanten. Zij geven de contouren aan van een doorsnede van de vorm. Samen geven zij het gefragmenteerd verloop aan van een vloeiend geheel.

De expositie start 7 april a.s. vanaf 13.30 uur. U bent van harte uitgenodigd t/m 28 april.

GalleryMaritime Middelburg, Gortstraat 43, centrum van maritieme kunst
Open; donderdag t/m zaterdag en als de vlag hangt
12.00-17.00 uur
Definitieve sluiting 28 april 2013

Preview?
www.gallerymaritime.nl volg de pijl op pagina Collecties

terug