Kaartenserie 1800 verschijnt niet of later: kaartcorrecties per kaartenset beschikbaar

De Dienst der Hydrografie heeft moeten besluiten om de belangrijke kaarten in de bekende 1800-serie helemaal niet of later dit jaar te laten verschijnen. Voor de kaart van de Noordzeekust (1801) staat een nieuwe versie gepland die van kracht wordt op 1 augustus.
De kaarten 1811 en 1812 van de Waddenzee zullen later in het jaar verschijnen. Voor de watersporter zullen er dus pas ten dele nieuwe kaarten zijn in de uitloop van het vaarseizoen.

De watersporter ziet zich daardoor genoodzaakt om aan de hand van de Berichten aan Zeevarenden, zoals die door de Dienst der Hydrografie wekelijks worden gepubliceerd, de wijzigingen in de kaartensets van 2012 bij te werken.

De agenten van de Hydrografische Dienst achten dit een ongewenste ontwikkeling. In samenwerking met de Hydrografische Dienst is naar een praktische oplossing gezocht om de kaarten actueel te houden.

Een van de kaartagenten van de Hydrografische Dienst, Harri Trading in Rotterdam, heeft een correctieset ontwikkeld, waardoor de BaZ-bijwerkingen van 2012 zichtbaar worden op een transparant overlegvel. Zo kan de kaart snel en accuraat worden bijgewerkt. Ook de wijzigingsblokken zijn bijgesloten. Deze kunnen op de originele kaart worden aangebracht.
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van vaarwegbeheerders en verzekeraars om met een adequaat bijgewerkte kaart te varen. De sets verschijnen voor alle kaarten in de 1800-serie. Een set kost € 12,95 en is binnenkort verkrijgbaar op de gebruikelijke adressen.
L.J. Harri en Observator Watersport presenteren de correctiesets op Boot Holland in Leeuwarden en de Belgian Boatshow in Gent.

terug