Unieke samenwerking natuur, watersport en recreatie

Natuur-, watersport-  en recreatieorganisaties slaan de handen ineen om het maatschappelijk belang te onderstrepen van natuur & landschap. In een gezamenlijke brief aan het nieuwe kabinet maken zij duidelijk dat een breed gedragen natuurwet noodzakelijk is om in de toekomst te komen tot een evenwichtig natuurbeleid.

Het wetsvoorstel van Staatssecretaris Bleker voor een nieuwe natuurwet is recent controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Het debat over wat natuur in Nederland nou precies is. Welke bescherming het verdient en hoeveel het mag kosten, heeft daardoor extra tijd gekregen om eens goed gevoerd te worden. Dit is reden voor organisaties uit de natuurbeweging en de recreatiesector om in een gezamenlijke brief zelf het maatschappelijke belang aan te duiden. In de brief roepen zij het nieuwe kabinet op om hiervan werk te maken.

Maar liefst tien branche- en belangenorganisaties in de watersport- toerisme- en recreatiesector en de acht belangrijkste natuurorganisaties geven aan de formateurs vier adviezen over betaalbare, toegankelijke en beleefbare water- en natuurgebieden. Nooit eerder is er vanuit zo’n bijzondere coalitie een krachtig en breed maatschappelijk signaal gegeven naar onze volksvertegenwoordigers over het toekomstig gewenste natuurbeleid.

www.hiswa.nl

terug