Onderzoek naar vaarbeleving in Delta

Op dit  moment ontbreken actuele gegevens over hoe watersporters varen in de Delta waarderen. ANWB en HISWA Vereniging brengen daar verandering in en starten een onderzoek. Aan waterrecreanten die de afgelopen drie jaar – met eigen, gehuurde boot of als gast – gevaren hebben in het Deltagebied wordt gevraagd naar hun wensen en behoeften. Met de resultaten kunnen organisaties die betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkelingen in de Delta rekening houden met deze wensen en behoeften.

De watersporter in het Deltagebied
Het Deltagebied is het waterrijke gebied in Zeeland, West-Brabant en deels Zuid-Holland. Het vormt een populaire vaarbestemming voor zowel beginnende als gevorderde watersporters uit binnen- en buitenland. Momenteel spelen onderwerpen zoals veiligheid (stijging zeespiegel) en natuurontwikkelingsprojecten een belangrijke rol bij de inrichting van de ruimte in het gebied. De rol van de watersport bleef tot dusver onderbelicht in deze ontwikkelingen. In het onderzoek kunnen watersporters aangeven hoe hun gebruik en waardering van het Deltagebied is, en wat ze graag verbeterd zien. ANWB en HISWA Vereniging zullen de uitkomsten gebruiken voor het behartigen van de belangen van de watersportsector in de Delta. 

Watersporters gezocht
Het onderzoek is tot en met 10 oktober 2012 online in te vullen op www.anwb.nl/deltawateren. Onder de respondenten wordt een aantal dinerbonnen verloot.

 

terug