Het Nationale Watersport Onderzoek 2012: Hybride of elektrisch varen minder populair

Hybride of elektrisch varen heeft het afgelopen jaar aan populariteit ingeboet. Vorig jaar gaf bijna de helft van de watersporters (47%) nog aan om bij een eventuele aanschaf van een nieuwe boot of motor elektrisch of hybride varen te overwegen, dit jaar is dat percentage gedaald naar 32%. Dit blijkt uit de jongste resultaten van Het Nationale Watersport Onderzoek van mobiliteitsplatform Eileen, waarin 761 watersporters werden ondervraagd.

De (verreweg) belangrijkste reden om hybride of elektrisch varen te overwegen is het milieu (77%), gevolgd door het feit dat deze motoren stiller zijn (55%).

Bijna 38% van de watersporters geeft dit jaar aan elektrisch of hybride varen in het geheel niet in overweging te nemen, ten opzichte van 22% vorig jaar. Het zijn met name mannen die het niet in overweging nemen. De voornaamste reden om dit niet te doen is dat dit nog te ver van de watersporter af staat (20%). Daarnaast worden te duur in aanschaf (16%) en het gebrek aan oplaadpunten (11%) als redenen genoemd.

Het Nationale Watersport Onderzoek
De 5e editie van Het Nationale Watersport Onderzoek is in de maanden juli en augustus van dit jaar uitgevoerd onder 761 respondenten. Via Internet konden watersporters hun mening geven over diverse aspecten van de watersport. Dit representatieve onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd onder Nederlandse watersporters in de leeftijd van 18 tot 79 jaar.

terug