Watersportondernemers luiden noodklok voor overmatige plantengroei

Grote delen van het Markermeer, IJmeer en de Randmeren raken verstopt door overmatige groei van waterplanten. Varen en zwemmen wordt hierdoor onmogelijk. De plantengroei is het gevolg van een sterke verbetering van de waterkwaliteit in de afgelopen jaren door maatregelen van de overheid. Het ecosysteem is echter nog niet in balans.

Rijkswaterstaat erkent dat de overmatige waterplantengroei een probleem vormt voor de recreatie. Zij is echter niet bereid om buiten de vaargeulen te maaien. De plantengroei – voornamelijk fonteinkruiden – vormt grote velden waardoor het water naast de hoofdvaarwegen onbereikbaar is. Daarnaast gaan de waterplanten – nadat zij zijn uitgebloeid – rotten en stinken.

Noodklok
Jachthavens rond het Markermeer, IJmeer en Randmeren ontvangen steeds meer klachten van watersporters. Motorbootvaarders, zeilers, surfers, zwemmers en sportvissers ondervinden veel overlast en wijken inmiddels uit naar andere recreatiegebieden. De watersportbedrijven voorzien economische schade. Genoemde meren  zijn immers belangrijke toeristische bestemmingen voor zowel Nederlanders als buitenlanders. Vrijwel alle recreatiebedrijven en steden rond deze gebieden profileren zich met het vaarwater.

Meteen maaien
HISWA Vereniging dringt aan op een snelle en structurele oplossing. De verbetering van de waterkwaliteit leidde tot een impuls voor de sector. Het open vaarwater – erg belangrijk voor de watersport – is echter nu in sommige gebieden teruggebracht tot de vaargeul. Daarmee verliest het vaargebied aantrekkingskracht. Het is de verantwoordelijkheid van rijk, provincie en gemeenten om snel tot oplossingen te komen met de ondernemers. Te beginnen met het redden van dit recreatieseizoen. “Meteen maaien van alle belangrijke recreatiegebieden”, aldus Gerdina Krijger, regiomanager Midden bij HISWA Vereniging. “En direct na de zomer een structurele aanpak afspreken.” HISWA Vereniging en de gedupeerde ondernemers hebben daarom een alarm-brief naar Rijkswaterstaat en alle gemeenten rond de meren gestuurd. Daarnaast doet HISWA Vereniging een oproep aan jachthavens en hun klanten om klachten te melden bij Rijkswaterstaat.

www.hiswa.nl

terug