De MLS Fuel Purifier, de eenvoudigste oplossing voor een steeds groter wordend probleem

Brandstof voorschriften om schadelijke emissies te verkleinen en een groeiende vraag naar diesel heeft als resultaat dat meer en meer biodiesel zijn weg vind in het brandstof circuit. De toenemende gebruik van biodiesel heeft als gevolg een toenemende aantal problemen met watervervuiling in diesel. Vervuilde brandstof kan enorme schade veroorzaken aan diesel motoren. Speciaal die van de laatste generatie met hogedruk brandstof inspuiting systemen. Water is speciaal de grote veroorzaker van serieuze problemen en tast de betrouwbaarheid van de dieselmotor aan. 

De MLS Fuel Purifier( MFP), brandstof reiniger, verwijdert water en andere verontreinigers van zelf de smerigste en meest vervuilde brandstof. Als de MFP brandstof reiniger gemonteerd is in samenwerking met de traditionele brandstof/waterafscheider zullen deze samenwerken en zorgen dat uw motor beschermt is tegen water en vuil. De MFP verwijdert 99% van het water en 95% sludge veroorzaakt door bacteriën en andere vervuiling.

De MFP brandstofreiniger treedt op als eerste lijn vuil en water verwijderaar en verwijdert sludge, water en zand en zorgt ervoor dat de brandstof filter ongehinderd zijn werk kan doen.

Hoe goed is de kwaliteit van de brandstof die gebruikt wordt voor motoren?
Als u boten, generators, pompen of machines verhuurd hoe bent u zeker van de kwaliteit en conditie van de brandstof die verbruikt worden in uw motoren? Als u brandstof uit voorraad gebruikt kunt u dan zien of het vervuild is? Slechte of verkeerde opslag, transport of bewaring van brandstof, of gewoon een menselijke fout kan gemakkelijk leiden tot water, zand, grit of sludge in de brandstof en motoren beschadigen.

Als u niet zeker bent van de kwaliteit van de brandstof voor tractors, graafmachines, generatoren of boot motoren is dit een groot risico en kan leiden tot hele dure reparaties en kostbare verloren tijd. Door extra beveiligingen in te bouwen kunt u het risico verkleinen van dure reparaties veroorzaakt door vervuild brandstof. 

Hoe ontstaat de vervuilde brandstof? Biodiesel bevat meer water dan petro-diesel, dit gebeurt al tijdens het productie proces. En het is ook nog eens hygroscopisch, dat wil zeggen dat het ook water absorbeert uit de omgeving. Petro-diesel kan rond de 50 parts per million( ppm) absorberen uit water terwijl bio-diesel wel 1500 ppm kan absorberen terwijl de standaard wat aanbevolen wordt voor brandstof maximaal 200 ppm is. Als de omgeving temperatuur stijgt zal door condensatie water vrij komen uit het brandstof en naar de bodem van de brandstoftank zinken. Vrij water kan een enorme schade veroorzaken aan uw brandstofsysteem en motor. 

Water in de brandstof veroorzaakt:                                             Verwachte schade aan uw motor:
Motor hapert en lager vermogen                                                       Brandstof inspuiting kan verstoppen
Slijtage aan de brandstof inspuiting en brandstofpomp                 Water is een slecht smeermiddel en metaal op metaal resulteert in slijtage
Corrosie in het brandstofsysteem en motordelen                           Stalen delen roesten in aanwezigheid van water
Explosie schade aan de brandstof inspuiting                                  Het verbrandingsproces zal het aanwezige water oververhitten en blaast de inspuitingsmond op
Versneld brandstof oxidatie                                                               Het zuurstof in het water versneld het proces van brandstof degeneratie                                                                                                               

De MFP brandstof reiniger heeft de volgende voordelen voor de motor en de natuurlijke omgeving:
– Voorkomt brandstof/ water problemen in de motor
– Verwijdert vaste delen zoals vuil, roest en sludge
– Schonere uitlaat gassen
– Verlengt levensduur van de motor
– Verlengt de gebruiksduur van de brandstoffilter
– Minder onverwachte reparaties en uitval van de motor.
– Geen brandstofverlies uit afgetapte vervuilde brandstoftank. 

De MLS Fuel Purifier, brandstofreiniger, is puur mechanisch zonder bewegende delen, brandstof hoeft niet voorverwarmd te worden en behoeft geen brandstofmagneten.

Kijk op www.youtube.com/watch?v=T0yUWydrkVo  voor de demonstratie video of kijk op www.nordicmarine.nl

terug