Selles & van Dijk Experts verkrijgt voorlopige aanwijzing scheepsinspecties

Selles & van Dijk Experts heeft als Nederlands expertisebureau een ontvankelijkheidsverklaring van de Raad van Accreditatie ontvangen, volgens de ISO/IEC 17020 norm, met betrekking tot het uitvoeren van inspecties van binnenvaartschepen.

Na een intensieve periode van 9 maanden om te kunnen voldoen aan de eisen heeft Selles & van Dijk Experts de voorlopige aanwijzing van ILT (inspectie leefomgeving en transport, voorheen IVW) ontvangen.

Inspecties uitvoeren
Hiermee kan Selles & van Dijk Experts onafhankelijk werken en de benodigde inspecties voor het certificeren van beroeps- en pleziervaartuigen uitvoeren. Het laatste onderdeel, een aantal audits in het veld, zullen het komende jaar plaatsvinden.

Iedere scheepseigenaar van een beroepsvaartuig of een pleziervaartuig langer dan 20 meter is bij wet verplicht een certificaat van onderzoek te overleggen, waaruit blijkt dat de benodigde inspecties (casco en veiligheid) zijn gedaan.

Snelle levertijd certificaat
Rob van Dijk: “Het niet hebben van een dergelijk certificaat wordt als een misdrijf gezien, waarop serieuze sancties staan. Selles & van Dijk Experts verzorgt al sinds jaar en dag inspecties voor beroepsvaartuigen en pleziervaartuigen langer dan 20 meter. Nu wij deze aanwijzing hebben, kunnen we een certificaat zonder problemen snel leveren en dat past bij onze servicegerichte instelling. Dat is, naast onafhankelijkheid, ook de reden waarom we zelf de accreditatie hebben aangevraagd.”

www.sellesvandijkexperts.nl

terug