Op N57 bij Stellendam verkeer weer in beide richtingen mogelijk

Met ingang van vrijdag 29 juni kan het verkeer weer in twee richtingen over de N57 rijden, met dien verstande dat voor elke rijrichting slechts 1 rijstrook beschikbaar is. Deze maatregel blijft tot nader bericht van kracht. De afsluiting in noordelijke richting is daarmee opgeheven.

Toelichting en hinder
Alleen het westelijk deel van de Goereese brug kan worden gebruikt. Aangezien de maximum snelheid ter plekke door deze aanpassing is verlaagd tot 70 km per uur, moeten weggebruikers in beide richtingen rekening houden met enige vertraging.

Alternatieve route
Verkeer richting Zeeland krijgt op de ruit van Rotterdam via de route-informatieborden boven de weg indicaties over reistijden richting Zierikzee. De normale route vanuit Rotterdam loopt via de A15 Europoort en de N57 richting Stellendam/Zierikzee. Een alternatieve route vanaf Rotterdam is de A15, bij het Vaanplein richting A29 en bij de Hellegatsdam de N59 op richting Zierikzee. Vanuit het zuiden is dezelfde route andersom mogelijk: N59, A29, A15.

Vaarverkeer
Voor het vaarwegverkeer geldt nog steeds een onderdoorvaarthoogtebeperking van 14 m boven NAP. Dit zal nog enkele weken duren.

Hinder en reparatie
Rijkswaterstaat probeert de hinder voor het (vaar)wegverkeer zoveel mogelijk te beperken. Desondanks zullen zowel weggebruikers als vaarweggebruikers enige hinder van de genomen maatregelen ondervinden. De voorbereidingen voor de reparatie van het oostelijk deel van de Goereese brug zijn in volle gang. Zodra bekend is wat Rijkswaterstaat precies gaat doen en hoe, volgt nader bericht.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de websites www.rijkswaterstaat.nl, www.vanAnaarBeter.nl en www.infocentrumbinnenwateren.nl of telefonisch te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 (ma t/m zo van 06.00 uur tot 22.30 uur).

terug