N57 bij Stellendam blijft afgesloten in noordelijke richting

De afsluiting van de N57 in noordelijke richting, ter hoogte van Stellendam, blijft tot nadere berichtgeving van kracht. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid over de naastgelegen ophaalbrug. Voor het vaarwegverkeer geldt een onderdoorvaarthoogtebeperking van 14 m boven NAP. Rijkswaterstaat bereidt de reparatie van de Goereese brug voor.

Achtergrond
Op vrijdag 22 juni is een defect opgetreden aan de zuidoostelijke klap van de Goereese brug. Als gevolg hiervan is het aandrijfwerk van dit deel van de brug beschadigd. Verkeer op de N57 over de oostelijke zijde van de brug, richting Rotterdam, is niet mogelijk en de brug kan niet geopend worden voor de scheepvaart. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten tot bovengenoemde maatregelen. Verkeer op de N57 naar het zuiden, richting Zeeland, ondervindt van de maatregelen geen hinder. Ook is er geen hinder voor het langzaam verkeer.

Hinder en reparatie
Rijkswaterstaat probeert de hinder voor het (vaar)wegverkeer zoveel mogelijk te beperken. Momenteel worden verschillende opties onderzocht om de hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer op korte termijn te minimaliseren. Zodra bekend is wat Rijkswaterstaat precies gaat doen en hoe, volgt nader bericht.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de websites www.rijkswaterstaat.nl, www.vananaarbeter.nl en www.infocentrumbinnenwateren.nl of telefonisch te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 (ma t/m zo van 06.00 uur tot 22.30 uur).

terug