Baggeren vaargeul Gouwzee redt watersport

Rijkswaterstaat kondigt aan de vaargeul in de Gouwzee de komende vijf jaar te baggeren. Zij heeft een optie op een verlenging van twee keer een jaar tot 2018. Watersportbedrijven in Monnickendam zijn opgelucht. Zij kunnen watersporters met grote jachten ligplaatsen bieden.

Rijkswaterstaat wilde het beheer staken en overdragen aan lagere overheden, nadat in 2005 de Zuiderzeewet niet meer van kracht was. Deze beslissing zorgde voor veel onrust bij watersportbedrijven in Monnickendam. Dankzij een intensieve lobby HISWA Vereniging bleef Rijkswaterstaat de vaargeul onderhouden, maar er was jarenlang onzekerheid over de toekomst.

“Nu Rijkswaterstaat ons schriftelijk heeft meegedeeld het onderhoud van de vaargeul niet over te dragen aan lagere overheden, is die onzekerheid weg. De watersportbedrijven vreesden voor veel problemen en tot staking van het onderhoud. Er liggen veel grote jachten in de jachthavens van Monnickendam, welke afhankelijk zijn van een vaargeul op voldoende diepte. Het baggeren moet ieder jaar gebeuren. Anders heeft dit desastreuze gevolgen voor de bedrijven. De jachthavens kunnen nu met een gerust hart hun klanten meedelen dat de vaargeul voldoende diepgang heeft voor hun jachten”, aldus Gerdina Krijger, regiomanager van HISWA Vereniging.

www.hiswa.nl

terug