HCL: Scheepshypotheken mogelijk (te) moeilijk voor Nederlandse banken

Nederland is historisch gezien al uniek op maritiem gebied en was dit ook op het gebied van scheepshypotheken. Wij zijn het enige land ter wereld, dat, wanneer een schip wordt ingeschreven in het kadaster, het als “onroerende zaak” (register goed) wordt gekenmerkt. Het wordt juridisch gelijk gesteld aan bijvoorbeeld een woning. Dit betekent voor een bankinstelling dat men gewoon een hypotheekvorm kan verstrekken op het schip.

Voordeel voor de bank is een gedegen onderpand dat minder risico met zich mee brengt dan bijv. een consumptief krediet (doorlopend krediet/persoonlijke lening). De bank heeft het recht van parate executie, net als bij een woning, wanneer men niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Voordeel voor de consument is een acceptabel rentetarief met een looptijd die bij de economische levensduur past van het schip.

De consument kan met een scheepshypotheek , naast inbreng van eigen geld, bewust zijn keuze maken voor een duurzaam object. Denk eens bijv. aan onze 55 plussers die kiezen voor schepen waarmee ze voor een langere tijd weg kunnen. De scheepshypotheek is een financieel product dat bijdraagt aan een verdere ontwikkeling en uitbreiding van onze jachtindustrie. Helaas laten de banken het tegenwoordig afweten omdat ze te druk bezig zijn om hun balansposities te versterken door aangescherpte regels ( Basel III) en er een gebrek aan kennis is op het gebied van de scheepshypotheek. Kredietverstrekking in zijn algemeenheid wordt steeds moeilijker ondanks het feit dat eigenlijk de banken zelf medever oorzaker zijn van deze crisis. Helaas richt men zich niet (meer) op rendabele financiële diensten met een geringere risicofactor en een hoger rendement. Hoe kunnen we nu de markt mbt pleziervaartuigen weer een impuls geven om er voor te zorgen dat er weer mogelijkheden zijn op het gebied van scheepshypotheken.

HCL BV ( Hypotheken Centrum Lemmer BV) is in samenwerking met NIB ( Nautical International Brokerage) al geruime tijd bezig om Banken en Financiële instellingen te interesseren voor de Scheepshypotheek en het aanbieden van kennis voor deze markt. Creativiteit staat hierbij voorop en dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat een aantal buitenlandse instellingen het vertrouwen hebben gegeven om deze markt te ontwikkelen.

HCL BV zal hiervoor als zgn. front-Office ingericht worden voor een eenduidende aanvraag en verwerkingsprocedure, waarbij dan ook de mogelijkheid aanwezig zal zijn dat andere financiële intermediairs aanvragen kunnen plaatsen tegen overeen te komen condities. Voordeel voor de Buitenlandse instellingen is dat men een vast aanspreekpunt heeft. Daarnaast heeft men gekozen voor het Taxatieformat ( taxatie is nodig tbv een scheepshypotheek) van Nautical International Brokerage gezien de ervaring en achtergrond binnen het bankwezen. Zij werken met aangesloten gecertificeerde taxateurs tbv een landelijk dekkend netwerk. Ook hier is het voordeel voor de bankinstellingen dat men een vast aanspreekpunt heeft en we sneller kunnen schakelen.

Door de combinatie van HCL BV en NIB ligt het in de bedoeling om in het najaar een aantal nieuwe producten ( scheepshypotheken) te introduceren op de Nederlandse markt, zoals we dat gewend zijn. We werken eraan om de introductie samen te laten vallen met de natte Hiswa te IJmuiden in september 2012. Uiteraard heeft HCL BV nu al vele mogelijkheden voor vele Nationaliteiten tbv een geschikte financiering van een pleziervaartuig.

www.hypothekencentrumlemmer.nl

terug