Cashback actie op Arimar Reddingsvlotten via Lankhorst Taselaar

Veiligheid aan boord wordt een steeds belangrijker item. Niet alleen voor hen die varen op zee, maar zeker ook voor pleziervaart op de binnenwateren is het aan boord hebben van een goed reddingsvlot onontbeerlijk.

Lankhorst Taselaar maakt de aanschaf van een Arimar Reddingsvlot nu extra aantrekkelijk. Consumenten krijgen bij aanschaf van een nieuw Arimar Vlot nu € 100,- retour op de aanschafprijs. Het gaat hierbij om vlotten die gekocht worden tussen 15 april en 1 juni 2012 met een productiedatum vanaf september 2011. De cashback wordt – na beoordeling van de aanvraag – door Lankhorst Taselaar uitgekeerd. Via de website www.lankhorsttaselaar.nl kan het cashback formulier en de actievoorwaarden worden gedownload.

Voor Lankhorst Taselaar is het voor het eerst dat er – in nauwe samenwerking met ons uitgebreide dealernetwerk – een directe verkoopactie plaatsvindt richting de consument. Het ligt in de planning om in de loop van dit jaar meerdere acties op deze wijze te laten verlopen.

terug