Verkorting watersportopleidingen stuit op verzet

De studieduur van alle MBO-opleidingen op niveau vier in Nederland gaat vanaf september 2013 omlaag van vier naar drie jaar. HISWA Vereniging – brancheorganisatie van de watersportindustrie – vindt dat verkorting van de studieduur van de technische opleidingen voor de watersportindustrie niet mogelijk is. Lobby van HISWA Vereniging heeft ertoe geleid dat minister Van Bijsterveldt van OCW de studieduur van deze opleidingen opnieuw beoordeelt. 

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) stelde een lijst van MBO-opleidingen op niveau vier op die niet verkort kunnen worden naar drie jaar. Deze lijst is als  advies naar minister Van Bijsterveldt gestuurd. Op deze lijst staan inmiddels de opleidingen Scheeps- en Jachtbouwkundige en Interieurbouwer/Scheepsbouwer Hout. Deze opleidingen kunnen niet in drie jaar tijd worden gevolgd vindt HISWA Vereniging.

“Watersportbedrijven stellen hoge eisen aan afgestudeerde MBO’ers op niveau vier. De onderwijsprogramma’s van de watersportopleidingen zijn daarom boordevol. Studenten krijgen zelfs veel meer lesuren aangeboden dan het wettelijk verplichte aantal lesuren. Bovendien maakt de watersportindustrie onderdeel uit van de Topsector Water. In het Topsectoren Beleid wordt prioriteit aan onderwijs gegeven om de concurrentie op de wereldmarkt aan te kunnen. Behoud van kwaliteit van watersportopleidingen is een voorwaarde. Dit is in het belang van de productiekracht van onze watersportbedrijven én voor de concurrentiepositie van gediplomeerden op de arbeidsmarkt. Dat gaat alleen met een opleiding van vier jaar”, beargumenteert Herbert van Oord, manager Arbeidsmarkt, Training en Opleiding bij HISWA Vereniging. “We wachten in spanning af of de minister het advies van de SBB overneemt en de studieduur van deze opleidingen vier jaar blijft.” 

De MBO-opleiding Meewerkend Watersportindustrie op niveau vier is nog niet opgenomen op de lijst. Daarmee is de studieduur van deze opleiding nog onzeker. Later in het jaar wordt hierover een beslissing genomen.

www.hiswa.nl

terug