Start het watersportseizoen met cursus Vaarbewijs 1 en 2 bij Yachtconsult

Met de knoppen aan de bomen start niet het alleen het leven op aan vaste wal.  Want met de lente in aantocht start ook het watersportseizoen op de Nederlandse vaarroutes. Aangezien u niet de enige zou zijn die graag de trossen losgooit om optimaal van het heerlijke weer te genieten, lijkt het water steeds meer op een snelweg. Om in tegenstelling tot de Concordia wel verantwoord op het water te begeven is het bezit van Vaarbewijs 1 en 2 een must. Bij Yachtconsult kunt u in Breda, Bergen op Zoom en Roosendaal  deze cursussen volgen. Als lid van een watersportvereniging kan dit nu tijdelijk met 10% korting. Indien de cursus bij een vereniging gegeven wordt.

In de cursus Vaarbewijs 1 wordt er veel aandacht gegeven aan de veiligheid, de vaarregels, de vaarwegmarkering zodat je niet op een rotspuntje loopt als de Concordia. Ook wordt er veel aandacht besteed hoe je moet manoeuvreren, wegvaren, aanleggen, ankeren en de man over boord manoeuvre. Het behalen van een Vaarbewijs 1 is vrijwillig, maar verplicht voor mensen met schepen met een lengte van 15 meter of meer en motorboten die een lengte hebben van minder dan 15 meter, maar sneller kunnen varen dan 20 km./uur. Met het Vaarbewijs 1 heeft u het recht te varen op alle  rivieren, kanalen en kleine meren. Met het Vaarbewijs 2 mag u varen op de Wester- en Oosterschelde, het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

Sinds 1983 geef ik Vaarbewijscursussen voor zowel individuele mensen als voor  leden van watersportverenigingen als WV De Schelde. Maar ook voor instanties en bedrijven als Brandweer Willemstad en Rotterdam, leden van de Reddingsbrigade, werknemers bij Waterschap Brabantse Delta, Sportvisserij Z.W. Nederland, Politieacademie Ossendrecht en vele anderen. Privélessen of spoedcursussen zijn ook mogelijk, desgewenst op eigen gekozen locatie. Ook ‘In Company’ cursussen worden door Yachtconsult gegeven.

Op onze site www.yachtconsult.com staat het complete overzicht van cursusdata. Op aanvraag zijn andere plaatsen en tijden ook mogelijk. Vaarbewijs 1 telt vijf lesavonden voor  € 135,- en Vaarbewijs 2 telt zes lesavonden voor  € 145,-.  Tevens er de mogelijkheid tot een spoedcursus op zaterdag 31 maart en 14 april.

Voor meer informatie over Vaarbewijs 1 en 2 of andere cursussen betreffende watersport kunt u contact opnemen met Roland Sterker 0165-546 707. Of bezoek onze website www.yachtconsult.nl, waar u zich kunt aanmelden voor een cursus. Of volg ons op twitter @rsyachtconsult.

terug