Staatssecretaris Atsma markeert duurzame lichtbakens

Rijkswaterstaat blijft zijn duurzame bakens verzetten. Gisteravond zijn de verduurzaamde navigatielichten langs de Dordtsche Kil ‘officieel’ in gebruik genomen door Joop Atsma, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Nederland is een van de Europese koplopers in de ontwikkeling van energiezuinig licht. En dat betaalt zich hier driedubbel uit: minder energie, minder onderhoud, minder kosten”, verklaarde hij vanaf het op zonne-energie varende schip ‘De Halve Maen’.

De oplevering van de nieuwe duurzame generatie navigatielichten markeert een nieuwe fase in het Rijkswaterstaat-project ZekerDuurzaam. Eind 2014 moeten bijna alle lichtopstanden in Nederland van energiezuinige en onderhoudsvriendelijke ledverlichting zijn voorzien. “Zo wordt onze ecologische voetafdruk steeds kleiner”, zei Atsma tijdens de opleveringshandeling, waar de aanwezigen onder meer dit filmpje te zien kregen: Duurzame bakens Dordtsche Kil

0,0 euro elektriciteitskosten na 2014
Tijdens zijn speech benadrukte de staatssecretaris het belang van dit duurzame project om de CO2-uitstoot langs de vaarwegen terug te dringen. “Het zijn kleine stapjes, maar elke stap is er één op onze onomkeerbare weg naar een duurzame toekomst. De toegepaste combinatie van led en zonnepanelen is een prachtvoorbeeld van hoe het kan én moet! Het is mooi dat in 2014 het laatste ‘peertje’ wordt uitgedraaid en vervangen door een energiezuinige ledlamp. Zo bespaart Rijkswaterstaat 100 procent op conventionele energie en zien we op de energierekening van Rijkswaterstaat na 2014, bij de specificatie navigatielichten, het bedrag 0,0 euro!”

Betrouwbaarder en onderhoudsvriendelijker
Dankzij de verduurzaming levert Rijkswaterstaat niet alleen een grote bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar ook zijn de lichtopstanden hierdoor betrouwbaarder en onderhoudsvriendelijker. “We verbruiken geen elektriciteit meer uit het openbare energienet”, aldus projectleider Leo van der Harst. ”De stroom voor de nieuwe lampen komt van zonnepanelen die onderhoudsvrije accu’s voeden. Hierdoor besparen we ook nog eens fors op onderhoudskosten. De nieuwe lichten zijn trouwens ook beter zichtbaar voor de scheepvaart.”

ZekerDuurzaam
Langs de kust en vaarwegen in Nederland staan honderden lichtopstanden of andere constructies met daarop o.a. een lichtbaken. Deze vaste markeringen helpen de scheepvaart bij de navigatie en dragen zo bij aan de veiligheid en een goede doorstroming op deze vaarwegen. Rijkswaterstaat is, onder de noemer ZekerDuurzaam, een project gestart om deze navigatielichten duurzaam te maken; vanaf de zomer van 2011 tot eind 2014, te beginnen in de regio Zeeland-Zuid-Holland. Het doel van dit grootscheepse traject is tweeledig: enerzijds het verminderen van CO2-uitstoot en anderzijds het doorvoeren van internationale richtlijnen voor nautische uniformiteit.

terug