N.V.E.P. Experts: de Pleziervaartuigen Deskundigen

In november jl. vierde de N.V.E.P. (de Nederlandse Vereniging van Experts op Pleziervaartuigengebied) haar 25-jarig bestaan. In deze 25 jaar heeft de N.V.E.P. een uitstekende reputatie opgebouwd en is zij het eerste aanspreekpunt als het gaat om solide aan- en verkoopkeuringen.

De 36 gekwalificeerde leden vertegenwoordigen elkaar aanvullende disciplines op het gebied van schade-expertise, aankoopkeuringen van jachten, CE keuringen en bouwbegeleiding/ refits.De N.V.E.P. experts zijn de Pleziervaartuigen deskundigen. Sleutelwoorden daarbij zijn:
– aantoonbare ervaring
–  een gegarandeerd hoog opleiding- en kennis niveau.

Om de kwaliteit van N.V.E.P. Experts te waarborgen en zich te onderscheiden van andere pleziervaartuigenexperts, heeft de N.V.E.P. het Qualified Yacht Surveyor® certificaat in het leven geroepen.  Om de titel Qualified Yacht Surveyor® te mogen voeren moet de expert voldoen aan en aantal eisen: kennis op een hoger technisch niveau van scheepsbouw- en werktuigkunde, gekoppeld aan expertise procedures, kennis van wet- en regelgeving en de manier van rapporteren. Pas na toetsing zal de expert deze vermelding mogen voeren. Let dus op het Qualified Yacht Surveyor® keurmerk als u uw schip laat keuren!
Door middel van symposia, cursussen en excursies houden N.V.E.P.-leden hun kennis op peil, zodat voldaan kan worden aan de steeds hogere eisen van deskundigheid en voortgang van de techniek.

Het feit dat bepaalde verzekeraars voorschrijven dat een expert lid moet zijn van de N.V.E.P.  als het gaat om contra-expertise of derde deskundige, geeft al aan dat de leden van de N.V.E.P. hoog aangeschreven staan in expertiseland!

Een overzicht van N.V.E.P. leden  vindt u op de website: www.nvep.nl

terug