Belangrijke informatie betreffende Seldén voorstagfitting 517-914

Seldén heeft ervaren dat enkele voorstagfittingen van het type 517-914 niet voldoen aan de eisen doordat een breuk in het laswerk kan ontstaan. Deze breuk is niet zichtbaar van buiten af. De fittingen zijn door ons gemonteerd in masten geproduceerd in de periode 2004-2008.

Op onze website hebben wij uitvoerige informatie geplaatst met vermelding van de types jachten welke met deze voorstagfitting zijn uitgerust. Het betreft jachten, waaronder de Bavaria 46 en de Etap 46, met een voorstag diameter 8 of 10mm.

Check of uw jacht  op de lijst voorkomt, zo ja dan kunt u zich direct aanmelden voor vervanging van de fitting op de Seldén website.

www.seldenmast.se

terug