Verkoop gebruikte jachten valt tegen

De HISWA Makelaars melden teleurstellende verkoopcijfers over het derde kwartaal van 2011. Zij realiseerden gemiddeld 31% minder omzet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Eerder dit jaar lieten de HISWA Makelaars nog positieve geluiden horen. In het eerste en het tweede kwartaal behaalden zij een hogere omzet dan in 2010. “De stijgende lijn die we eerder dit jaar zagen, is vervangen door een neerwaartse trend”, vertelt Ties van Os, voorzitter van de bedrijfsgroep HISWA Makelaars. “Het herstel dat zich in het voorjaar leek af te tekenen bleek niet duurzaam te zijn”.

Afname in de gemiddelde verkoopprijs is de voornaamste oorzaak van de dalende omzet. Jachten worden gemiddeld voor een beduidend lagere prijs verkocht. Ten opzichte van een half jaar eerder daalde de gemiddelde verkoopprijs van € 107.000 naar € 84.000, bij een nagenoeg gelijkblijvende bootlengte. Het aantal verkochte jachten bleef op peil. “De marktsituatie is veranderd. Jachtbezitters die hun boot willen verkopen moeten dat goed beseffen. De cijfers tonen aan dat een jacht best verkocht kan worden, als de verkoper maar beseft dat het een kopersmarkt is. De vraagprijs moet daar op aangepast worden”, vervolgt Van Os.

HISWA Makelaars zijn aangesloten bij HISWA Vereniging en hanteren verplicht de HISWA Algemene Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen. Die zijn overeengekomen met ANWB en Consumentenbond en kennen een onafhankelijke geschillenregeling. HISWA Makelaars staan voor zorgeloos varen. Het complete aanbod van gebruikte jachten van de HISWA Makelaars is te vinden op www.hiswamakelaar.nl/

terug